Státní těsnopisný ústav

STU.jpg Státní těsnopisný ústav je samostatný referát Národního ústavu pro vzdělávání, který koordinuje výuku předmětů technika administrativy, obchodní korespondence a těsnopis na středních školách a pro tyto předměty zajišťuje činnost státní zkušební komise.

Seminář pro učitele - Příprava na Státní zkoušky z psaní na klávesnici

 

Kurz psaní na klávesnici - březen až květen 2018

Mistrovství republiky v grafických předmětech 2017

Státní zkoušky 

zimní zkouškové období bude zahájeno 1. listopadu 2017 a bude trvat do konce února 2018. Stále je možné zasílat přihlášky.

Objednávejte si Rozhledy 2015/2016 na webu

Nová norma ČSN 01 6910

Jak rychle umíte psát na klávesnici?


 Státní těsnopisný ústav také připravuje a provádí rekvalifikační kurzy, zabývá se poradenstvím v této oblasti a pořádá semináře pro učitele středních škol. Dále organizuje krajské a celostátní soutěže žáků středních škol v grafických disciplínách. Zabývá se i tvorbou výukových programů, publikací a dalších školních pomůcek. Vydává časopis Rozhledy, k němuž nabízí texty ke stažení.

Státní těsnopisný ústav spolupracuje s jednotlivými školami, s příslušnými profesními organizacemi, zaměstnavatelskými svazy a správními orgány na modernizaci středního odborného školství. Podílí se na mezinárodní spolupráci v rámci federace INTERSTENO (Mezinárodní federace zpracování informací).