Poradenství

Konzultační centrum NÚV

zaci.jpgMáte jakýkoli dotaz týkající se vzdělávání? Pro vložení svého dotazu můžete využít elektronický formulář, zavolat na telefonickou konzultační linku či si domluvit osobní konzultaci přímo v sídle NÚV na adrese Weilova 1271/6, Praha 10.

Centrum kariérového poradenství NÚV

Řešíte kam na školu? Objevil se nějaký problém a chystáte se na změnu střední školy? Plánujete si v dospělosti doplnit vzdělání nebo ověřit své odborné znalosti?  Centrum kariérového poradenství v Národním ústavu pro vzdělávání je otevřeno všem – mladým lidem, jejich rodičům i dospělým.

Národní informační centrum pro mládež

Národní informační centrum pro mládež (NICM) poskytuje bezplatný informační a poradenský servis zejména mládeži, ale i dospělým. Doménou NICM jsou témata vzdělávání v ČR a v zahraničí, cestování, volný čas, sociálně - patologické jevy, otázky z oblasti občan a společnost, mládež v EU a další. NICM sídlí Na Poříčí 1035/4, Praha 1.  

Pedagogicko-psychologická poradna NÚV

poradenstvi.jpgNárodní ústav pro vzdělávání má statut pedagogicko-psychologické poradny a je tak registrován v Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT. Poradna poskytuje služby pedagogicko-psychologického a speciálně pedagogického poradenství a pomáhá při výchově a vzdělávání žáků. Poradenské služby jsou bezplatně poskytovány dětem, žákům, studentům, jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením. Poradna sídlí na adrese Novoborská 372/8, Praha 9.

Pracoviště pro certifikace

V roce 2013 byl Národní ústav pro vzdělávání pověřen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy zajišťovat systém posuzování odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence zahrnující všechny typy rizikového chování. Za poslední 4 roky prošly certifikací již desítky subjektů, z nichž většina byla úspěšná.

klientské centrum Národního centra Europass ČR

Zájemci zde mohou záskat odpověď na otázky na jak doložit svou kvalifikaci či jazykové znalosti nebo zkušenosti ze studijního či pracovního pobytu v zahraničí. Pracovníci centra pomohou s vydáním dodatků k osvědčení nebo vysvětlí, jak sestavit životopis nebo Evropský pas dovedností. Konzultační hodiny lze využít po telefonické domluvě, Národní centrum Europass ČR je součástí NÚV, Weilova 1271/6, Praha 10.