Vydávání dodatků k osvědčení je pro školy už jednodušší

Řízení školy, 4. 5. 2015

V březnu 2015 spustilo Národní centrum Europass novou databázi dodatků k osvědčení, která školám po administrativní stránce výrazně zjednodušuje proces vydávání dodatků. Databáze je také nově otevřená veřejnosti - každý si zde může i bez registrace prohlédnout náhledy dodatků aktuálních oborů.

Databáze dodatků k osvědčení je přístupná na adrese edo.europass.cz. Po zaregistrování si může škola stáhnout dodatky, které jsou v databázi k dispozici, tj. všechny dodatky, které se vztahují k oborům vzdělání aktuálně vyučovaným na českých středních školách a učilištích. Těch je v současnosti více než 800. Dodatek lze stáhnout včetně hlavičkového papíru nebo školy si mohly objednat do konce března hlavičkové papíry od Národního centra Europass a vybrat si výdejní místo v jednom z 21 Regionálních konzultačních center (dále jen „RKC“) České republiky. Pokud si školy hlavičkové papíry do konce března v databázi objednaly, mohou si je od konce dubna vyzvednout ve zvoleném RKC.

Nově odpadá nutnost ručního vpisování kontaktních údajů školy na zadní stranu dodatku. Databáze tyto údaje automaticky vyplní při stahování. Do databáze jsou nově nahrávány i dodatky ke zkráceným formám studia. O tuto formu studia si lze jednoduše zažádat prostřednictvím online formuláře. Pokud je škola přihlášena v databázi a nenajde dodatek k osvědčení k požadovanému oboru nebo jeho příslušnou jazykovou verzi, může si o něj zažádat přímo v sekci Vyhledání EDO v databázi. Nyní mohou dát školy dodatky absolventům také elektronicky (např. umístit dodatky na webové stránky školy nebo je poslat e-mailem).

Databáze je školám prozatím otevřena pro hromadné objednání dodatků k osvědčení pro jejich absolventy. V průběhu roku 2015 začne databáze sloužit i k vyřizování žádostí o vystavení dodatku jednotlivcům, kteří dodatek nezískali na střední škole. Zatím jsou individuální žádosti zpracovány na základě žádosti, která je k dispozici na stránkách http://www.europass.cz.

Co je a k čemu lze využít dodatek k osvědčení?

Dodatek k osvědčení je doklad připojený k osvědčení o středním a středním odborném vzdělání (k vysvědčení o závěrečné zkoušce, výučnímu listu, k vysvědčení o maturitní zkoušce). Vydávají ho střední školy svým absolventům. Absolventi, kteří nezískali dodatek ve škole, si mohou zažádat o jeho vystavení v Národním centru Europass.

Dodatek k osvědčení je prospěšný při hledání práce, brigády nebo při studiu v zahraničí, protože na rozdíl od osvědčení slovně popisuje získané obecné a odborné kompetence, tedy co uchazeč umí a co se naučil během studia a jaké je jeho možné profesní uplatnění. Na první pohled nepatrnou, ale velmi důležitou součástí dodatku je uvedení dosažené úrovně kvalifikace podle Evropského rámce kvalifikací (EQF). Díky tomuto údaji odpadá dlouhé vysvětlování při pohovoru, jaký stupeň vzdělání má uchazeč v mezinárodním srovnání.

Dodatek je vydáván zdarma v českém a cizím jazyce (v angličtině, němčině, francouzštině). V současné době vydává dodatek svým absolventům více než polovina středních škol v České republice.

Další informace o dodatcích k osvědčení a o nové databázi najdete na http://www.europass.cz. V případě dotazů pište na mailto:europass@nuv_cz (europass@nuv_cz).

Mgr. Sylvie Boumová, koordinátorka Národního centra Europass ČR, NÚV