Úroveň EQF popisuje dosaženou úroveň kvalifikace − od roku 2012 je uvedena na dokumentech Europassu

Zpravodaj Euroguidance 1/2013, leden 2013

 Europass a Evropský rámec kvalifikací (EQF) patří mezi nástroje podporující mobilitu lidí, které zavádějí evropské země pro snazší vzájemnou komunikaci o schopnostech uchazečů o práci nebo studium v zahraničí. Zaměstnavatelům a zástupcům škol mohou s pomocí pěti dokumentů Europassu lidé prokázat své dovednosti a schopnosti. Na některých dokumentech Europassu jsou od loňského roku navíc uvedeny úrovně Evropského rámce kvalifikací, které poukazují na mezinárodně srovnatelnou úroveň kvalifikace, které držitel dokumentu dosáhl.
Příslušná úroveň Evropského rámce kvalifikací je od roku 2012 uvedena konkrétně na Europassu – dodatcích k osvědčení, které popisují kompetence získané během středoškolského studia, a může se objevit i na Europassu –  dodatcích k diplomu, které vydávají vysoké a vyšší odborné školy. Odkaz na úroveň EQF obsahují i nové formuláře Europass – životopis, které jsou k dispozici na webu Národního centra Europass na stránkách www.europass.cz. Evropský rámec kvalifikací (European Qualifications Framework – zkratka EQF) se snaží o to, aby všechny kvalifikace byly mezinárodně porovnatelné. Když se např. člověk bude ucházet o práci v Evropě, jeho potenciální zaměstnavatel z uvedené úrovně pozná, co od něho může zhruba očekávat. Je to možné díky tomu, že jednotlivé úrovně jsou popsány tím, co uchazeč zná, čemu rozumí a co je schopen vykonávat. Úroveň EQF si lze v průběhu života zvyšovat.


Přiřazení úrovní počátečního vzdělání v ČR k úrovním EQF
První úrovni EQF odpovídá v ČR dokončená základní škola speciální a úroveň osmá odpovídá dokončenému doktorskému studiu. Kvalifikace získané v počátečním vzdělávání jsou uvedeny v tabulce. Zavádění EQF v Evropě i u nás je však teprve na počátku a bude nějakou dobu trvat, než se EQF plně prosadí a stane se všeobecně známým a používaným nástrojem. Do budoucna se počítá s tím, že úrovně EQF budou uvedeny také na maturitních vysvědčeních a osvědčeních o závěrečných zkouškách a také na výučních listech. Tato oficiální cesta je pomalejší. Aby se úrovně na těchto dokumentech objevily, musí ještě ministerstvo školství schválit příslušnou vyhlášku.


Evropský rámec kvalifikací podporuje celoživotní učení

Úrovně EQF pokrývají všechny kvalifikace bez ohledu na to, jakým způsobem je člověk získal, zda ukončením formálního vzdělávání, nebo složením zkoušky, která ověřuje a uznává předchozí (neformální i informální) učení. „EQF zahrnuje jak kvalifikace získané v odborném, tak i všeobecném a vysokoškolském vzdělávání. Je to tedy univerzální stupnice kvalifikací,“ vysvětluje Milada Stalker z Koordinačního centra EQF. Vzhledem k tomu, že se každá kvalifikace bez ohledu na to, zda ji člověk získá v počátečním vzdělání nebo později, počítá, podporuje Evropský rámec kvalifikací princip a proces celoživotního učení.
V České republice, a to rozhodně není v Evropě samozřejmostí, již lze získat kvalifikace i uznáváním předchozího (neformálního i informálního) či dalšího vzdělávání, a to díky vznikající Národní soustavě kvalifikací. Ta na stránkách www.narodni-kvalifikace.cz nabízí rejstřík standardů kvalifikací, podle nichž lze u uvedených tzv. autorizovaných osob složit zkoušku a získat celostátně platné osvědčení (profesní kvalifikaci). Tuto možnost využijí především
lidé, kteří vykonávají určitou profesi, aniž by měli k jejímu vykonávání odpovídající formální vzdělání.
O Evropském rámci kvalifikací více na www.eqf.cz.
Lucie Šnajdrová, Europass