Seminář Proč zavádět Český rámec kvalifikací?

aneb Souvislosti mezi českými a evropskými strategickými záměry ve vzdělávání.

Informační a diskuzní seminář o Evropském a českém rámci kvalifikací proběhne ve čtvrtek 4. prosince 2014 v prostorách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Seminář je určen pro rozhodující činitele v oblasti vzdělávání.

Snahou semináře je diskutovat potenciální výhody zavedení českého rámce kvalifikací a jeho vizi jako nástroje pro přesnější a srozumitelnější popisy očekávaných výsledků učení a pro třídění kvalifikací. Na semináři budou současně zmíněny souvislosti implementace dalších strategických dokumentů.

Více informací o Evropském a českém rámci kvalifikací najdete na www.eqf.cz.