Seminář o národním rámci kvalifikací a kvalitě vzdělávání

Newsletter MŠMT o evropských záležitostech 7/2013, červenec 2013

Dne 24. června proběhl v Praze diskuzní seminář „Jak spolu souvisí národní rámec kvalifikací a kvalita vzdělávání?“. V jeho úvodu popsala Milada Stalker z českého Koordinačního centra EQF (Evropského rámce kvalifikací) současnou situaci v zavádění EQF a národních rámců kvalifikací u nás i jinde v Evropě. Všechny evropské státy vytvořily národní rámce kvalifikací nebo pracují na jejich vzniku, přičemž více než polovina států přiřadila své úrovně kvalifikací k EQF. Vytváření národních rámců je sice náročným, ale podle zkušeností evropských zemí užitečným procesem, během něhož dochází k lepší komunikaci mezi sektory vzdělávání.
Hostem semináře byla Ewa Chmielecka, vedoucí katedry vzdělávací politiky z Varšavské Vysoké školy ekonomické, která představila polský národní rámec kvalifikací a proces jeho vytvoření. Na závěr semináře shrnul Tomáš Feřtek kampaň Česko mluví o vzdělávání.