Seminář Jak spolu souvisí národní rámec kvalifikací a kvalita vzdělávání?

Diskuzní seminář se věnoval zavádění rámců kvalifikací v Evropě i u nás, zkušenostem s užíváním výsledků učení a s tím souvisejícím otázkám zajišťování kvality. Váženým hostem semináře byla prof. Ewa Chmielecka, Ph.D., vedoucí katedry vzdělávací politiky z Varšavské VŠE, členka polské akreditační komise, Bologna expert a členka Poradní skupiny EQF při Evropské komisi. Konal se 2 4. června 2013 v Praze.

Seminář byl určen představitelům ministerstev a vzdělávacích institucí všech stupňů, zástupcům sociálních partnerů, asociací, neziskových organizací zaměřených na vzdělávání, a všem, jež zajímá další osud našeho vzdělávání.

Program a prezentace diskusního semináře

„Jak spolu souvisí národní rámec kvalifikací a kvalita vzdělávání?“

24. června 2013, 9.30 – 13.30 hodin

Sál Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského aldštejnská 20, 118 00 Praha 1

Registrace, káva, neformální diskuse

Zahájení – Mgr. Petr Černikovský, ředitel Odboru strategie a evropských záležitostí MŠMT

Národní rámce kvalifikací v Evropě

Milada Stalker, NÚV, KC EQF

Inspirace a vliv EQF, stručné shrnutí dosavadního vývoje a pohled do budoucnosti, úloha národních koordinačních center a podpora Evropské komise – projekt EQF NCP 2012-13

prezentace ke stažení  zde

Polský rámec kvalifikací a jeho důraz na kvalitu

prof. Ewa Chmielecka, Ph.D., vedoucí katedry vzdělávací politiky z Varšavské VŠE,

prezentace ke stažení zde

Diskuse

11.15 – 11.45 Přestávka na kávu a občerstvení

Zkušenosti s využitím postupu založeného na výsledcích učení při vytváření vzdělávacích programů

Mgr. Beáta Holá, předsedkyně sdružení KTP, psycholožka a vzdělávací poradkyně zodpovědná za vedení vzdělávacích projektů

Jak Česko mluvilo o vzdělávání?

Tomáš Feřtek

prezentace ke stažení zde


Diskuse

13.00 – 13.30  Shrnutí a závěr jednání

13.30 – 14.00  Neformální diskuse

Seminář pořádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), Národní ústav pro vzdělávání (NÚV) a Koordinační centrum EQF v rámci projektu NCP EQF 2012-2013.