Nový projekt nabídne semináře i publikace

V dubnu odstartoval svou činnost projekt podpořený grantem Evropské komise s názvem EQF NCP 2012-2013, který navazuje na dva předchozí projekty.  Projekt je opět zaměřen na implementaci Evropského rámce kvalifikací (EQF) v ČR a podporu činnosti Koordinačního centra EQF v ČR. Potrvá do konce roku 2013. 

V rámci projektu budou ustaveny dvě pracovní skupiny, jedna pro vytvoření návrhu deskriptorů národního rámce kvalifikací, druhá pro sjednocení terminologie. Budou připraveny a vydány studijní a podkladové materiály k současnému vnímání potřebnosti národního rámce kvalifikací a k užití postupu založeného na výsledcích učení v současných kurikulárních dokumentech v porovnání s jeho pojetím v Evropě. V průběhu projektu bude také připraven glosář termínů užívaných v oblasti vzdělávání a trhu práce.

V projektu EQF NCP 2012-2013 proběhne několik seminářů, mj. k seznámení s národním rámcem kvalifikací a problematikou zajišťování kvality, společný seminář zástupců EUROPASS, ECVET, EQAVET, QF EHEA a EQF ke sdílení zkušeností a problémů a nalézání společných prvků v zavádění nástrojů pro transparentnost a mobilitu.

V rámci projektu také dojde k revizi Národní přiřazovací zprávy ČR v české i anglické verzi.