Koordinační centrum EQF

 V procesu přiřazování národních úrovní kvalifikací k Evropskému rámci kvalifikací (EQF) má klíčovou úlohu národní koordinační středisko - Koordinační centrum EQF (KC EQF), které bylo ustaveno v roce 2009.

Hlavní úkoly Koordinačního centra EQF:

  • Opatřit úrovně kvalifikací v rámci českého systému kvalifikací odkazy na úrovně Evropského rámce kvalifikací.
  • Zajistit, aby se při uvádění národních úrovní kvalifikací do vztahu s Evropským rámcem kvalifikací používala transparentní metodika, která umožní jednotlivé úrovně snáze porovnávat, a dále zajistit, aby výsledná rozhodnutí byla publikována.
  • Poskytovat zainteresovaným stranám přístup k informacím a pokyny, jak národní kvalifikace uvádět do vztahu s Evropským rámcem kvalifikací prostřednictvím národních systémů kvalifikací.
  • Podporovat účast všech příslušných zainteresovaných stran, k nimž v souladu s vnitrostátními právními předpisy a praxí patří i instituce v oblasti vysokoškolského vzdělávání a odborného vzdělávání a přípravy, sociální partneři, odvětví a odborníci v oblasti srovnávání a využívání kvalifikací na evropské úrovni.

Koordinační centrum EQF ve své práci využívá podklady připravované Poradní skupinou pro Evropský rámec kvalifikací (EQF Advisory Group), kterou zřídila Evropská komise. Klíčový význam mají  Kritéria a postupy pro přiřazování národních úrovní kvalifikací k EQF (český pracovní překlad textu).