Kontakty a odkazy

Kontakty

ImageMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7  118 12 Praha 1 
tel: + 420 257 111

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Weilova 1271/6 102 00 Praha 10
tel.: +420 274 022 461  fax: +420 274 863 473

Mgr. Irena Palánová, vedoucí oddělení pro mezinárodní spolupráci a sociální partnerství, irena.palanova@nuv_cz

RNDr. Miroslav Kadlec, odborný pracovník oddělení pro mezinárodní spolupráci a sociální partnerství, miroslav.kadlec@nuv_cz

Mgr. Milada Stalker, odborná pracovnice oddělení pro mezinárodní spolupráci a sociální partnerství, milada.stalker@nuv_cz

Odkazy

ImageEvropský rámec kvalifikací - http://www.eqf.cz

Evropská komise k Evropskému rámci kvalifikací - http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc44_en.htm

Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce - http://www.infoabsolvent.cz

Národní soustava kvalifikací - http://www.narodni-kvalifikace.cz/

Dánský kvalifikační rámec - http://www.nqf.dk

Lotyšský kvalifikační rámec - http://www.nki-latvija.lv/?page_id=239

 

Další evropské nástroje na podporu mobilit

Europass - http://www.europass.cz/

Evropská informační síť pro mládež - eurodesk - www.eurodesk.cz

Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu ECVET - www.ecvet.cz

Evropská síť pro zajišťování kvality v odborném vzdělávání a přípravě EQAVET

Související projekty

V procesu přiřazování kvalifikací má mimořádný význam mezinárodní výměna zkušenosti. V rámci Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme) je podporována řada projektů, které se zabývají přiřazováním mezinárodních, národních a odvětvových kvalifikací k EQF. Souhrnnou informací o setkání řešitelů projektů je možné v českém překladu získat zde.

Národní ústav odborného vzdělávání je zapojen do těchto dvou projektů: SECCOMPAT a  EQF-Ref.