Kalendář akcí

26. – 27. ledna 2016

Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Praha

9. ročník veletrhu proběhne v Praze na výstavišti PVA Expo Letňany. Veletrh je zaměřený na univerzitní, neuniverzitní pomaturitní studium a na celoživotní vzdělávání. Cílem veletrhu je poskytnout co nejvíce informací o vysokoškolském vzdělávání absolventům středních škol a zájemcům o celoživotní vzdělávání. Veletrh navštěvují studenti třetích a čtvrtých ročníků středních škol, zájemci o další vzdělávání různých věkových kategorií, výchovní poradci a odborníci ze školství. Důležitou součástí veletrhu jsou přednášky jednotlivých vystavujících škol pro zájemce o studium. Každý návštěvník veletrhu může také zdarma využít poradenský servis, který mu pomůže najít studijní obor, školu nebo fakultu. Na stánku Národního ústavu pro vzdělávání se účastníci mohou seznámit i s Evropským rámcem kvalifikací.

3. - 4. prosince 2015

Veletrh pracovních příležitostí PRO JOB Ostrava

Cílem výstavy je nabídnout co nejširšímu spektru lidí možnosti práce, brigád, rekvalifikací, školení a jiných vzdělávacích nebo pracovních pobytů. Výstava nabízí ojedinělou příležitost jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele. Uchazeči o povolání mají možnost osobně se setkat se zástupci firem a dostat tak kvalitní a srozumitelné informace o firmě a dané pracovní pozici. V doprovodném programu zazní přednášky na téma jak se prezentovat u přijímacího pohovoru nebo jak správně napsat životopis. Na stánku Národního ústavu pro vzdělávání se účastníci mohou rovněž seznámit s Evropským rámcem kvalifikací.

1. prosince 2015

Nový web Skills Panorama

CEDEFOP spustil nové webové stránky „Skills Panorama Website“, které změní údaje a informace získané z trhu práce na užitečnou pomůcku, která má za cíl být nápomocným nástrojem pro tvůrce politik, kteří rozhodují o dovednostech a pracovních místech v Evropě. Nová webová stránka bude poskytovat komplexnější a uživatelsky přívětivější prostředí poskytující informace o kvalifikačních potřebách v jednotlivých profesních odvětvích v celé Evropě.

20. listopadu 2015

25 let Eurodesku a 10 let Europass

Oslava narozenin dvou evropských sítí proběhla v zajímavých prostorách kavárny Alta na Praze 7. V rámci akce, které se zúčastnili členové evropských aktivit, proběhly workshopy o projektové logice a time managementu a o novinkách v Euroguidance, Europassu a Evropském rámci kvalifikací. I v letošním roce pokračovala spolupráce evropských sítí při vzájemné propagaci, za Europass a EQF bychom rádi poděkovali touto cestou všem kolegům za pomoc.

19. listopadu 2015

Setkání Cedefop, Eurofondu a Hospodářského a sociálního výboru

Na společném setkání byly prezentovány nejnovější poznatky a iniciativy v oblasti organizace práce a učení na pracovišti. Této akce se zúčastní přibližně 200 zástupců z národních orgánů státní správy, evropských institucí, odborových organizací, občanské společnosti, podniků a akademické obce, aby prozkoumali otázky organizace práce a rozvoje dovedností tak, aby byly přínosné jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance. Informace o akcích a aktivitách Cedefopu najdete na http://www.cedefop.europa.eu/.

9. – 10. listopadu 2015

Konference v Soluni Jak přeměnit nápady v realitu – zapojení malých a středních podniků do odborného vzdělávání

Na konferenci, které se zúčastnilo více než 180 účastníků z 28 zemí, byly představeny jednotlivé způsoby financování včetně výzev v rámci programu Erasmus+ zaměřené na podporu malých a středních podniků v odborném vzdělávání.  Ředitel CEDEFOP James Calleja prohlásil: „Malé a střední podniky jsou motorem ekonomického růstu a tvorby pracovních míst, tudíž jsou přirozenými partnery v oblasti odborného vzdělávání. Evropa potřebuje zapojení malých a středních podniků, které představují dvě třetiny evropské pracovní síly, ale odborné vzdělávání nabízí jen čtvrtina z nich.“ Zástupkyně ředitele CEDEFOP Mara Brugia poznamenala, že cílem je vytvořit systematický proces vzájemné spolupráce mezi státy a všemi zúčastněnými stranami. V roce 2017 CEDEFOP plánuje prozkoumat zahájení odborné přípravy pro dospělé.

21. – 22. října 2015

Veletrh Profesia days

Národní ústav pro vzdělávání se každoročně účastní několika pracovních a studijních veletrhů, kde uchazečům o práci nebo další studium představuje mimo jiné Evropský rámec kvalifikací (EQF) a jeho přínosy. Mezi tyto akce patří i veletrh práce Profesia days, kde se návštěvníci seznamovali s EQF a jeho rozdělením kvalifikací do osmi úrovní EQF, mimo jiné pomocí rolapu nazvaného "Víte, jakou máte úroveň kvalifikace" s vyobrazenou knihovnou, která znázorňuje třídění kvalifikací získaných v počátečním i v dalším vzdělávání do úrovní EQF.

24. -25. září 2015

Vzdělávací fórum zaměřené na definování výsledků učení v VET kvalifikacích

Fórum zaměřené na definování a psaní výsledků učení v odborném vzdělávání a učení bylo rozděleno do dvou dní. Dopolední část prvního dne se odehrávala v plénu, kde vystoupili se svými příspěvky představitelé CEDEFOP. Na tyto příspěvky následně navazovaly celkem tři prezentace zaměřené na zkušenosti s psaním výsledků učení v Estonsku, Polsku a Velké Británii. Tyto příspěvky byly zaměřeny jednak na charakteristiku systému v těchto zemích, na roli jednotlivých stakeholderů, vztah národních rámců k Evropskému rámci kvalifikací a na vlastní proces určování výsledků učení v jednotlivých profesních kvalifikacích (instalatérství, CNC stroje a cestovní ruch).  Na plenární zasedání navazovala praktická část setkání, kdy účastníci byli rozděleni do celkem tří tematicky orientovaných pracovních skupin.