"Potřebujeme národní rámec kvalifikací?"

Diskuzní semináře se stejným programem proběhnou 25. a 26. října 2012 v Evropském domě, Jungmannova 24, Praha 1, od 9,30 do 13,30 hodin.

Na seminářích budou diskutována tato témata:

  • Co je a k čemu může být národní rámec kvalifikací?
  • Evropské souvislosti vytváření národních rámců kvalifikací
  • Návrh národních deskriptorů odpovídajících úrovním  EQF1-4