Brožura Evropský rámec kvalifikací

V publikaci vás seznámíme s tím, co je Evropský rámec kvalifikací, jaké jsou jeho přínosy. Můžete si zde zjistit, jaké úrovni EQF odpovídá vaše kvalifikace, co všechno dosaženou úroveň EQF ovlivňuje, a přečíst deskriptory popisující jednotlivé úrovně kvalifikací. V brožuře najdete také informace o dalších evropských nástrojích podporujících mobilitu lidí a o vytváření českého národního rámce kvalifikací. Brožura je určená širší i odborné veřejnosti.

Počet stran: 16

Vyšlo: 24. 10. 2012

Ke stažení zde 
.