Veletrh v Písku

Jubilejní 25. regionální veletrh fiktivních firem se uskuteční v prostorách místní OA ve dnech 5. - 6. června 2019.

Bližší informace dodá pořadatel později.