Soutěže CEFIF

CEFIF vyhalšuje soutěže pro žáky fiktivních firem na školní rok 2020/2021. Termín ukončení obou soutěží je 14. března 2021. EDIT: Kvůli mimořádným opatřením Vlády ČR dochází k prodloužení termínu soutěže CEFIF o nejlepší vizitku do konce března. Soutěž o nejlepší slogan je elektronická a prodloužení se jí netýká! EDIT2: Soutěž o nejlepší vizitku je prodloužena do poloviny dubna!

Soutěž o nejlepší slogan

Vyhlašujeme soutěž o nejlepší český slogan fiktivní firmy. Tentokráte nám bude stačit jenom český slogan. Posuzovat budeme vazbu k předmětu podnikání, údernost, vtipnost, smysl, zapamatovatelnost. Pokud máte veršovaný slogan, tak prosíme dbejte na to, aby se shodoval rytmus a pokud možno počet slabik. Slogany vkládejte přes aplikaci Forms. Jenom první slogan se bude počítat.

Soutěž o nejlepší vizitku

Vizitka je jednak důležitým marketingovým nástrojem, jednak se nám velmi líbí výsledky Vaší práce. Vizitky, prosíme, zasílejte poštou na jméno Ing. Lukáš Hula, CEFIF, Weilova 6, 102 00 Praha 10. Doručení pošty potvrdíme zasláním e-mailu. V jedné obálce je možné zaslat vizitky více firem (ale každá firma může zaslat jenom jednu verzi vizitky). Vzhledem k epidemiologickým opatřením nejspíše nebude možné předat vizitky osobně na veletrzích. Hodnotit budeme grafickou podobu, souvislost s předmětem podnikání a správné rozměry vizitky. Vizitka, která se zúčastnila minulých soutěží, se nemůže zúčastnit soutěže letošní. Správné rozměry vizitek naleznete např. zde.