Soutěže CEFIF

Velice děkujeme za zaslání příspěvků do soutěže o úvodní fotografii Facebooku CEFIF. Celkem se sešlo 10 příspěvků, ze kterých jsme vybrali nejlepší fotografii, která bude po dobu 2 měsíců zdobit naše facebookové stránky. Nejlepší práci nám dodala FF Pohřební ústav Rakvička ze Soukromé střední školy Academia Mercurii v Náchodě. Je to opravdu profesionální práce. Gratulujeme a děkujeme. V následujících několika dnech bude zaslána výhra na adresu školy. Dalšího výherce budeme vybírat z dosud zaslaných příspěvků a také z příspěvků, které nám dále posílejte na e-mailovou adresu veronika.cizkova@nuv_cz až do konce školního roku 2016/2017.


Vyhlašujeme soutěž o nejlepší leták fiktivní firmy pro veletrh, který se uskuteční v průběhu měsíce února. Můžete soutěžit jak s letákem na veletrh, který se opravdu v daném termínu uskuteční, tak i na veletrh fiktivní, kde si můžete místo a datum vymyslet. Hodnotit budeme vizuální stránku letáku, jeho informační hodnotu pro zákazníka, jazykovou správnost a případně reálnost cen, pokud budou na letáku uvedeny. Letáky nám prosím posílejte poštou. Také nám je můžete předat osobně na veletrzích, které se v lednu a v únoru uskuteční.


Vyhlašujeme soutěž o nejlepší slogan fiktivní firmy. Fiktivní firmy zašlou jeden slogan v českém jazyce a jeden slogan v jazyce anglickém. Kritérii bude jazyková správnost (s přihlédnutím k tzv. „básnické licenci“), vztah k předmětu podnikání a k obchodnímu jméno, to, jak slogan zní, jak je úderný. Pokud bude slogan veršovaný, tak budeme brát v potaz rytmus a kvalitu verše. U cizojazyčného sloganu prosím dbejte na to, že pokud český slogan otrocky přeložíte, tak dost pravděpodobně nebude dávat smysl. Slogany prosím posílejte na e-mail veronika.cizkova@nuv_cz.