Soutěže CEFIF

CEFIF vyhlašuje soutěže pro žáky fiktivních firem.

Soutěž o nejlepší slogan

Vyhlašujeme soutěž o nejlepší slogan fiktivní firmy. Každá firma pošle dva slogany. Jeden v českém jazyce a druhý v jazyce anglickém, německém nebo francouzském. Žádné jiné jazyky nejsou povoleny. Posuzovat budeme vazbu k předmětu podnikání, údernost, vtipnost, smysl, zapamatovatelnost, kvalitu cizojazyčného textu. Prosíme, uvědomte si, že obvykle nestačí prosté přeložení textu. Slogan nesmí být zděděný po předchozích žácích. Slogany, prosíme, posílejte na adresu jitka.zackova@nuv_cz. Termín ukončení soutěže je 28. 2. 2019.


Soutěž o nejlepší vizitku

Opět po roce vyhlašujeme soutěž o nejlepší vizitku. Vizitka je důležitým marketingovým nástrojem, proto chceme dát firmám možnost předvést výsledky své práce i v letošním školním roce. Vizitky, prosíme, zasílejte poštou na jméno Jitka Žáčková, Dis. Doručení pošty potvrdíme zasláním e-mailu. V jedné obálce je možné zaslat vizitky více firem (ale každá firma může zaslat jenom jednu verzi vizitky). Taktéž je možné předat nám vizitku na veletrhu fiktivních firem (také v obálce). Nejlepší práce zveřejníme. Hodnotit budeme grafickou podobu, souvislost s předmětem podnikání a správné rozměry vizitky. Vizitka, která se zúčastnila loňské soutěže, se nemůže zúčastnit soutěže letošní. Správné rozměry vizitek naleznete např. na https://www.tisknisi.cz/cs/tip/jake-existuji-rozmery-a-formaty-vizitek. Termín ukončení soutěže je 28. 2. 2019.