Certifikáty CEFIF

Fiktivní firma, která splní všechna níže uvedená kritéria může požádat CEFIF o udělení Certifikátu o práci ve fiktivní firmě. Tento certifikát nedostanou všichni žáci, ale je urče jenom těm nejlepším (zhruba jedné čtvrtině žáků). O certifikát požádá vyučující fiktivní firmy.

Kritéria pro udělení certifikátu:
  1. Celková hodinová dotace předmětu fiktivní firma musí být minimálně tři týdenní vyučovací hodiny celkem za dobu vzdělávání
  2. Fiktivní firma se musí zúčastnit minimálně jednoho mezinárodního veletrhu nebo dvou regionálních veletrhů fiktivních firem
  3. Žáci, kteří mají obdržet certifikát, se musí zúčastnit alespoň jednoho veletrhu fiktivních firem
  4. Fiktivní firma musí mít splněny všechny své povinnosti směrem k úřadům a pojišťovnám CEFIF
  5. Fiktivní firma musí být registrována k platbě DPH

Vyučujicí má nárok navrhnout až 1/4 žáků fiktivní firmy na zsik našeho certifikátu. Při obchodování se zahraničím, nebo velmi dobrých výsledcích firmy na veletrzích, je možné individuálně s CEFIF vyjednat několik certifikátů navíc.

certifikat_ukazka_NUOV.jpg certifikat_ukazka_NUOV.jpg (213,67 KB)

Certifikat_verze_2012.pdf Certifikat_verze_2012.pdf (207,55 KB)