Čím zvýšit motivaci učitelů organizovat zahraniční mobilitu?

Nízkou motivovanost účastnit se programů zahraniční mobility vykazují nejen žáci (školy v dotazníkovém šetření P-KAP referují o 48 % žáků), ale i učitelé. Téměř třetina dotázaných vyučujících není dostatečně motivována pracovat nad rámec výuky, což je pro zajištění mobility naprosto zásadní, ať už se jedná o sestavení a podání projektové žádosti, či o hledání partnerů mobility a komunikaci s nimi.

Jistým motivačním prvkem může být pevné ukotvení mobility v ŠVP, které učitelům zaručuje nejen podporu ze strany vedení školy, ale i účast žáků na připravené mobilitě. Tento postup zvolilo např. Gymnázium Tachov a tamní učitelé si tak mohou  být jisti, že jejich práce nad rámec výuky bude mít smysl. 

Photo by Duy Pham on Unsplash.jpg

Ředitel Gymnázia L. Pika, které jakožto bilingvní gymnázium nabízí celou řadu programů mobility, spatřuje hlavní problém v čase, který vyučující věnuje přípravě mobility na úkor vlastního volna. Jako kompenzaci proto zvolil zejména rozvrhové úpravy pro učitele, kteří se přípravě zahraničních výjezdů pravidelně věnují. 

Asi největší motivací však stále zůstává úspěšná mobilita a navázání dlouhodobých přátelských vztahů se zahraničními školami. To potvrzuje i Mgr. Markéta Hlaváčová z tachovského gymnázia, podle níž již 10 let probíhají výměnné pobyty s německou školou pod heslem: „jezdíme za přáteli, ne za učiteli a žáky“.

Foto: Unshlash, fotobanka zdarma (Photo by Duy Pham on Unsplash)