Webináře projektu P-KAP - podzim 2021

Připravujeme pro vás poslední ze série projektových webinářů. Od konce září do prosince 2021 na vás čekají zajímavá témata související s akčním plánováním v jednotlivých tematických oblastech, včetně plánování a řízení.  Na závěr připravují naši odborní garanti v krajích spolu s garanty intervencí 14 webinářů zaměřených na oblasti prioritní v jednotlivých regionech a na možnosti dalšího rozvoje na úrovni krajů, zřizovatelů i škol. V následující tabulce můžete opět sledovat termíny jednotlivých webinářů a posléze jejich záznamy ke zhlédnutí.

 

Kariérový poradce a koordinátor spolupráce se zaměstnavateli jako pozice v ŠAP - webinář

Webinář určený zejména pro zástupce středních odborných škol se koná 30. září od 14 do 15.30 hodin.

 

Jak ovlivnilo akční plánování výuku jazyků? Odpovědi nabídne odborný panel P-KAP

Dopady akčního plánování na rozvoj výuky cizích jazyků je téma odborného panelu, který se koná 5. října v Harfa Office Parku. Zájemce srdečně zveme.

 

Wellbeing na střední - webinář projektu P-KAP

Cíleně rozvíjet wellbeing na středních školách, soustavně pečovat o dobrou atmosféru a bezpečné prostředí pro žáky i pedagogy – to je úsilí, které se škole vyplatí z mnoha důvodů. Koncem studia to mohou být například absolventi s lepšími výsledky u maturit či závěrečných zkoušek a přiměřeným sebevědomím, kteří pomáhají šířit dobrou pověst školy.

 

Cirkulární ekonomika - odborný panel projektů P-KAP a Europass

Zajímá vás téma cirkulární ekonomiky a možnosti zapracování témat souvisejících s životním prostředím a lidskou činností do RVP? Jak promítnout tato témata do ekonomického vzdělávání a společenských věd?  Odpovědi nabídne Odborný panel projektů Podpora krajského akčního plánování a Europass, na němž vystoupí zástupci InCien Akademie Institutu cirkulární ekonomiky. Termín konání 11. 8. 2021.

 

Edusíť – P-KAP propojuje školy s odborníky ve vzdělávání

Projekt P-KAP stojí u zrodu metodických sítí odborníků na témata krajského akčního plánování jako jednotného, přehledně členěného katalogu registrovaných odborníků – lidí potřebné kvalifikace a zkušeností v požadovaném regionu.

 

Příběh krajského akčního plánování - sledujte stránky konference P-KAP

Spustili jsme speciální stránku věnovanou konferenci projektu  P-KAP nazvané "Příběh krajského akčního plánování"

 

Změny na dodatcích k osvědčení zachycují nové hodnocení maturit i úlevy pro vybrané obory

Europass dodatky k osvědčení pro absolventy maturitních oborů obsahují nově procentuální hodnocení společné části  maturitní zkoušky a odpovídají novele vyhlášky č. 177/2009 Sb. Změny se nově týkají také dodatků k osvědčení pro absolventy zdravotnických a sociálních oborů v souvislosti s úlevami z maturit podle nově vydaného opatření obecné povahy s č. j. MSMT-3267/2021-3 ke konání maturitní zkoušky.

 

Konference P-KAP: Příběh krajského akčního plánování

Příběh krajského akčního plánování – závěrečná konferencese projektu P-KAP se uskuteční 22. září 2021 od 9 hodin v pražském hotelu DUO (v případě nepříznivé epidemiologické situace online).

 

Jak podporovat podnikavost?

Na tuto otázku hledali odpovědi účastníci odborného panelu projektu P-KAP a Europassu, kteří se sešli  online. První část setkání přinesla inspirativní příspěvky hlavních protagonistů, druhá část proběhla formou workshopů v pěti pracovních skupinách. Podívejme se na hlavní výstupy tohoto panelu.

 

Maturita? Dáme to!

Česká televize, NPI ČR a MŠMT chtějí pomoct maturantům. Díky jejich spolupráci vznikla jedinečná série krátkých autentických videí, ve kterých kromě učitelů vystupují i desítky studentů posledních ročníků středních škol. Série Dáme to! zahrnuje 10 dílů k testům z českého jazyka, 10 dílů k matematice a tři díly seznamují studenty hodnocením maturitních testů či správným vyplňováním záznamových archů. V každém z třiadvaceti dílů provázejí učitelé studenty po typických úlohách maturitních didaktických testů a vedle obvyklých postupů upozorňují i na nejčastější chyby.

 

Odborný panel k podpoře podnikavosti

Propojit tvůrce a realizátory projektů na podporu kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě napříč Českou republikou je cílem odborného panelu, který pořádá projekt P-KAP a Národní centrum Europass.

 

Webináře P-KAP 2021

Letošní úvodní série webinářů nabídla devět online setkání k aktuálním tématům akčního plánování určeným pro vedení i pedagogy středních škol a vyšších odborných škol, zástupce krajů i pro další zájemce o konkrétní témata. V odkazem vám nabízíme záznamy webinářů zveřejněné na Youtube. Inspirujte se, vyzkoušejte nové nástroje a metody práce, které se v praxi osvědčily, využijte všech výhod akčního plánování v rozvoji vaší školy i území.

 

PF 2021