Zlínský

Beskydy.jpg kraj je 11. rozlohou a osmý z hlediska počtu obyvatel. Dlouhodobým trendem je snižování populace v kraji, nicméně demografický propad, který postihl oblast středního školství, se v roce 2016 stabilizoval a očekává se mírný růst. V kraji v současnosti působí na sedm desítek středních a vyšších odborných škol.  Pozitivní je výraznější růst podílu mladých lidí se středním, vyšším odborným i vysokoškolským vzděláním. Současná vzdělávací nabídka je dostatečně oborově pestrá a v rámci kraje dostupná. K základním strategickým záměrům tak patří zavádění systémů kvality a hodnocení škol a zajištění souladu oborového skladby s možnostmi uplatnění absolventů v regionu – zatím totiž stále platí, že ekonomicky aktivní lidé ve věku 25–39 let z kraje spíše odcházejí. Účinným nástrojem ke zvýšení kvality řízení škol a strategického plánování ve vzdělávací oblasti je krajské akční plánování, do něhož se aktivně zapojují i školy Zlínského kraje. 

Odborný garant ve Zlínském kraji

Mgr. Petr Pagáč


KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ a další novinky ze vzdělávací oblasti ve Zlínském kraji 


ŠKOLY V KRAJI