ZKUŠENOSTI A INSPIRATIVNÍ PŘÍKLADY Z PRAXE

Zkušenosti s E obory

Účast v odborných žákovských soutěžích, odborný výcvik na školních pracovištích, ale i u zaměstnavatelů. Některeré školy pravidelně pořádají i zahraniční stáže.  Podívejte se na zajímavé zkušenosti škol, které nabízejí tzv. "éčkové obory", na něž se zpravidla hlásí žáci se speciálními vzdělávacími potřebami.