Zkušenosti s E obory

Jde o odborné (profesní) vzdělání v oborech s nižšími nároky na všeobecnou a odbornou přípravu. Absolventi získají výuční list a jsou připraveni pro výkon jednoduchých prací v rámci dělnických povolání. Po absolvování je velmi problematické pokračovat v nástavbovém studiu k získání maturitní zkoušky. Doba přípravy je 2 nebo častěji 3 roky. Tolik stručná charakteristka tzv. "éčkových oborů", na něž se zpravidla hlásí žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Podívejte se na zajímavé zkušenosti škol, které tyto obory nabízejí.  

SOŠ Jarov a zahraniční stáže i pro E obory

SOŠ stavební a zahradnická Jarov byla jednou z prvních škol, která začala organizovat zahraniční odborné stáže i pro žáky oborů skupiny E.