ZKUŠENOSTI A INSPIRATIVNÍ PŘÍKLADY Z PRAXE

Další vzdělávání: kurz nejen pro poskytovatele zdravotních a sociálních služeb

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín pořádá kurz „Rehabilitační prvky v péči o klienta ve zdravotnických a sociálních zařízeních a v domácí péči“. Je určen zejména pro zdravotnické pracovníky, speciální pedagogy, sociální pracovníky, zdravotně-sociální pracovníky, žáky a studenty zdravotnic­kých škol, rodinné příslušníky pečující o osobu blízkou. Zájem o něj předčil původní očekávání.

 

Žáci, senioři a moderní technologie

Senioři tvoří významnou a stále rostoucí skupinu zájemců o další vzdělávání. Tradičně atraktivní oblastí je práce s počítači a chytrými telefony – tedy oblast, v níž je generace jejich vnuků jako doma. Využít znalostí žáků v rámci projektů dalšího vzdělávání seniorů se ukazuje jako nosný nápad hned z několika důvodů.

 

Silné stránky školy využíváme i v CŽU

Ke středním odborným školám, které jsou rovněž významnými poskytovateli dalšího vzdělávání, patří Akademie řemesel Praha, Střední škola technická. Oblastí, na niž se specializuje především, je další profesní vzdělávání.

 

Nové trendy v dalším profesním vzdělávání: zkušenosti SŠ obchodní a služeb ze Žďáru nad Sázavou

Střední škola obchodní a služeb, zřizovaná Českým a moravským svazem spotřebních družstev, nabízí širokou škálu dalšího vzdělávání od profesního přes zájmové po bohatý program vzdělávání seniorů. Této oblasti se věnuje pedagožka - metodička DV. Díky mnohaletým zkušenostem se v tomto segmentu vzdělávacího trhu velmi dobře orientuje - a tak dokáže, společně s ředitelem školy, postihnout nové trendy v dalším vzdělávání a adekvátně na ně reagovat.

 

Dílčí profesní kvalifikace od A do Z: MLÉKAŘ a SÝRAŘ na VOŠP a SPŠM Kroměříž

VOŠ potravinářská  a SPŠ mlékárenská Kroměříž vytvořila, pilotně ověřila a úspěšně realizuje dva potravinářské rekvalifikační kurzy akreditované MŠMT – Sýrař a Mlékař –, zájemce rovněž připravuje na závěrečnou zkoušku k získání dané profesní kvalifikace.