Zdravotnické školy v Královéhradeckém kraji jako první na světě pilotují výuku ve virtuálním dialyzačním centru

Zdravotnické školy v Královéhradeckém kraji mohou jako první na světě využívat simulace ve virtuální realitě, které jim přibližují práci na zdravotnické klinice v hemodialyzačním centru. Autorem VR softwaru je česká firma Corinth, jejíž 3D pomůcky už v Královéhradeckém kraji používají desítky škol.

Pilotní verze nového programu byla představena v pondělí 9. 12. 2019 na Vyšší odborné škole zdravotnické a Střední zdravotnické škole v Hradci Králové, kde si ji mohla vyzkoušet více než stovka studentů za osobní účasti hlavní knihovnice amerického státu Nevada Tammy Westergard. Právě asociace sdružující americké knihovníky se na vývoji přelomové VR pomůcky významně podílela.

HKK_16.jpg

Práce technika hemodialyzačního centra na zdravotnické klinice patří k těm, pro které chybí dostatečně kvalifikovaní lidé nejen v Česku, ale i v americkém státě Nevada. Simulace ve virtuální realitě je cestou ke splnění podmínek certifikátu, po jehož získání mohou adepti tuto práci vykonávat. Je výsledkem spolupráce zástupců vzdělávacího průmyslu – tedy firmy Corinth, amerických knihoven zastoupených Nevada State Library a vysoké školy College of Southern Nevada (CSN). Projekt představuje jednu z možných cest sociální a vzdělávací inovace, kterou nyní knihovny ve Spojených státech prozkoumávají. Zaměřují se tak především na kariérové poradenství a profesní rozvoj v oblasti kariérního a technického vzdělávání. Projekt se nyní nachází v pilotní fázi a na jeho testování se budou podílet jak americké, tak české knihovny a zdravotnické školy. Firma Corinth věnuje software zdarma všem zdravotnickým školám v Královéhradeckém kraji.

Prioritami Krajského akčního plánu vzdělávání Královéhradeckého kraje jsou mimo jiné digitalizace a podpora polytechnického vzdělávání.  V implementačním projektu I-KAP I, který z jeho závěrů vychází, je proto řada činností vedoucích k modernizaci vzdělávání – výsledkem je například také vybavení škol. Podařilo se iniciovat spolupráci vzdělávacího sektoru, dodavatelů softwaru a zaměstnavatelů. Pozitivní ohlas této iniciativy potvrzuje náměstkyně hejtmana Královéhradeckého kraje Martina Berdychová: „Jsme velmi rádi, že se podařilo vybavit řadu základních a středních škol v kraji vzdělávacím softwarem, který školy efektivně využívají a absolventi získané poznatky skutečně využijí v praxi. Tento trend stále rozvíjíme a hemodialyzační software je toho důkazem.“

Inovace pro vzdělávání i v kariérovém poradenství

Virtuální školení studentům i pedagogům pomáhá vysvětlit velmi komplexní a obtížnou látku, především pak mimotělní krevní okruh v dialyzačním procesu. Uživatel má totiž možnost virtuálně manipulovat s objekty a aktivně pracovat se zařízeními, k nimž nemusí být jednoduché získat přístup. Simuluje pracovní postup, ve kterém si uživatel osvojuje důležitost hygieny a ochranných postupů, druhy napojení pacienta na dialýzu a samotné fungování dialyzátoru. Nejunikátnějším zážitkem je návštěva samotného dialyzátoru, kde uživatel zjistí, jak probíhá proces čištění krve. Celou zkušenost uzavírá ucelený kvíz vypracovaný certifikovanými školiteli. VR simulace je navržena tak, aby jej bez asistence mohl uživatel sám od začátku do konce projít a absolvovat.

HKK_12.jpg

Virtuální zážitek tak má potenciál zvýšit atraktivitu látky a schopnost učit se. Díky tomu, že si uživatel může zážitek vyzkoušet doslova na vlastní kůži, aspiruje simulace na to, aby uchazečům jednak umožnila vyzkoušet si běžný den takového povolání, a také vytvářela zájem o práci, pro kterou je nedostatek uchazečů.

Jenom v Královéhradeckém kraji využívá 3D vzdělávací pomůcky Corinth více než 40 základních škol, gymnázií a středních odborných škol a na jaře letošního roku zde prošlo školením v práci s 3D softwarem 180 učitelů. Dopady používání 3D ve výuce v kraji nyní prostřednictvím pedagogického výzkumu testuje Karlova univerzita. Výsledky budou dostupné v průběhu roku 2020.

Martin Bukáček, ředitel pro vztahy se školami, Corinth, s. r. o.,

Foto: Archiv Corinth