Žákovské soutěže ve spolupráci s firmami

Soutěže žáků jsou jedním ze způsobů, jak zviditelnit odborné vzdělávání, posílit motivaci žáků, ukázat, jaké odborné znalosti a dovednosti mohou žáci ve škole získat. Pro školu to může být i příležitost, jak získat mezi zaměstnavateli nové partnery. V ČR se koná celá řada soutěží, žáci se účastní také mezinárodních klání, jakým je například Euroskills. Některé soutěže se konají ve spolupráci s cechy či jinými profesními uskupeními a existují také soutěže, ve kterých své dovednosti poměřují žáci přímo s profesionály. Přidanou hodnotou některých soutěží je společenská využitelnost jejich výstupů.

Soutěž pod cechovními křídly

Cech malířů, natěračů a tapetářů patří mezi řemeslnickými cechy k nejaktivnějším. Významně se mimo jiné angažuje v oblasti přípravy budoucí řemeslnické generace a přímo spolupracuje s 25 SOŠ a SOU, jež nabízejí příslušné vzdělávací obory. K jedné z nejviditelnějších aktivit patří pravidelné vyhlašování odborných soutěží pro žáky spolupracujících škol.

 

SPŠD, a. s., Praha 5-Motol: Úspěšní Motol Speeders závodí a hledají ve škole své nástupce

Motol Speeders, pětice studentů 3. ročníku oboru Mechanik elektrotechnik Střední průmyslové školy dopravní, a. s., obsadila při svém debutu v roce 2017 čtvrté místo  v celostátní soutěži  dálkově ovládaných RC modelů aut na  hybridní vodíkový pohon. Díky svému technicky propracovanému modelu si tým zároveň  odnesl ocenění za nejkratší čas strávený během 6hodinového závodu v pit stopu (zastávkovém boxu).

 

SOŠ a SOU Sušice a Systherm Plzeň: partneři národní soutěže

SOŠ a SOU Sušice pořádá, ve spolupráci se svým generálním sponzorem, plzeňskou firmou Systherm, národní soutěže odborných dovedností žáků maturitního oboru Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení a žáků oborů Instalatér a Elektrikář. Kromě prověření odborné zdatnosti soutěžících připravil nový formát soutěže žákům podmínky, které se blíží situaci, jež na ně čeká při vstupu na pracovní trh.

 

Lipová ratolest

Svaz pro zakládání a údržbu zeleně pořádá každoročně soutěž pro žáky zahradnických učilišť a středních škol. Výsledky žákovských prací jsou už k vidění v parcích a ulicích osmi měst.  

 

Nadějné chemiky hledají společně školy i zaměstnavatelé v Pardubicích

Celostátní popularizační soutěž pro žáky ZŠ pořádá již desátým rokem Střední průmyslová škola chemická Pardubice ve spolupráci s firmou Synthesia, a.s., s Fakultou chemicko-technologickou Univerzity Pardubice a pod záštitou Svazu chemického průmyslu ČR.

 

DELTA a Czech StudNET Awards

DELTA – Střední škola informatiky a ekonomie Pardubice uspořádala v roce 2016 druhý ročník soutěže Czech StudNET Awards, zaměřené na řešení praktických projektů z oblasti informatiky.