Žákovské soutěže ve spolupráci s firmami

Soutěže žáků jsou jedním ze způsobů, jak zviditelnit odborné vzdělávání, posílit motivaci žáků, ukázat, jaké odborné znalosti a dovednosti mohou žáci ve škole získat. Pro školu to může být i příležitost, jak získat mezi zaměstnavateli nové partnery. V ČR se koná celá řada soutěží, žáci se účastní také mezinárodních klání, jakým je například Euroskills. Některé soutěže se konají ve spolupráci s cechy či jinými profesními uskupeními a existují také soutěže, ve kterých své dovednosti poměřují žáci přímo s profesionály. Přidanou hodnotou některých soutěží je společenská využitelnost jejich výstupů.

Lipová ratolest

Svaz pro zakládání a údržbu zeleně pořádá každoročně soutěž pro žáky zahradnických učilišť a středních škol. Výsledky žákovských prací jsou už k vidění v parcích a ulicích osmi měst.  

 

Nadějné chemiky hledají společně školy i zaměstnavatelé v Pardubicích

Celostátní popularizační soutěž pro žáky ZŠ pořádá již desátým rokem Střední průmyslová škola chemická Pardubice ve spolupráci s firmou Synthesia, a.s., s Fakultou chemicko-technologickou Univerzity Pardubice a pod záštitou Svazu chemického průmyslu ČR.

 

DELTA a Czech StudNET Awards

DELTA – Střední škola informatiky a ekonomie Pardubice uspořádala v roce 2016 druhý ročník soutěže Czech StudNET Awards, zaměřené na řešení praktických projektů z oblasti informatiky.