ZAJÍMAVOSTI A INSPIRATIVNÍ PŘÍKLADY Z PRAXE

Královéhradecký kraj: akce RT KAP pro učitele přírodovědných předmětů

Realizační tým KAP umožnil učitelům stát se na chvíli opět zvídavými žáky. Uspořádal pro ně projektový den Pomůcky a experimenty v přírodovědných předmětech v iQLANDII v Liberci.

 

Polytechnické vzdělávání v Gymnáziu Na Zatlance

Zejména v gymnáziích je zažitá tradice předávání znalostí a dovedností v rámci oddělených vyučovacích předmětů – fyziky, chemie, biologie, zeměpisu, matematiky…   Podle Jitky Kmentové, ředitelky Gymnázia Na Zatlance, je tak výuka přetížená dílčími fakty. Její názor koresponduje se soudobým pohledem na polytechnické vzdělávání, z něhož vychází i vymezení této oblasti intervence v krajském akčním plánování. Co s tím?

 

Gymnázium Nový Jičín aneb Výuka pro 21. století

Jednou z více než stovky škol Moravskoslezského kraje, které se zapojily do akčního plánování, je Gymnázium v Novém Jičíně. Z dřívějších aktivit má zajímavé zkušenosti v řadě tematických oblastí, které jsou součástí školních akčních plánů. Podívejme se tedy na polytechnické vzdělávání.