ZAJÍMAVOSTI A INSPIRATIVNÍ PŘÍKLADY Z PRAXE

Nabízíme zajímavé příklady a možnou inspiraci k tvorbě školních akčních plánů a k podpoře podnikavosti, iniciativy a tvořivosti. 

Odborným vzděláním ke kritickému myšlení

Víš, co jíš? Nevíš? U nás se to naučíš. Tak  zní motto VOŠ potravinářské a SPŠ mlékárenské Kroměříž. Vědecky podložené informace, s nimiž se žáci a studenti v odborných předmětech setkávají, jim pomáhají zaujmout vlastní postoj k řadě stravovacích mýtů. Učí se zároveň aplikovat metody kritického myšlení i v dalších oblastech.

 

Soutěže - inspirace nejen pro váš ŠAP

Chcete se účastnit soutěže, která rozvíjí podnikavost vašich žáků, ať už svým obsahem, nebo  formou? Máme pro vás tipy - vybírejte! 

 

Praktická zkušenost s podnikáním

Důležitou součástí výchovy k podnikavosti je možnost prakticky si vyzkoušet  podnikání ve vlastní  virtuální či  reálné firmě. Školám je nabízejí dvě organizace s celostátní působností: Junior Achievement (JACzech) a Centrum fiktivních firem (CEFIF).  "Podnikavé komptence" mohou žáci rozvíjet i při realizace školního projektu, organizaci školní akce (jarmark, ples aj.),  v rámci mimoškolních aktivit, např. v akceleračních programech. Postupně pro vás připravujeme inspirativní příklady z konkrétních škol.

 

Proč potřebujeme výchovu k iniciativě a podnikavosti?

Odborné vzdělávání na středních školách musí být v souladu s potřebami praxe – v tom panuje všeobecná shoda. V uherskohradišťské Střední škole průmyslové, hotelové a zdravotnické vědí, že se nestačí zaměřit se jen na „odbornost“ – důležité je podporovat i řadu měkkých dovedností, které vedou k tvořivosti, iniciativě a podnikavosti. Proč mají takový význam?