Žáci žákům - školní časopis

Školní časopis jako jeden z projektů iniciovaný žáky. Podporu této aktivity škola deklaruje ve svém školnlím akčním plánu v oblasti podnikavosti, iniciativy a tvořivosti.

Podpora vlastních tvůrčích projektů žáků