Žáci postavili Tatru – bude sloužit jako údržbový vůz

Ve školním roce 2018/19 postavili žáci 3. roč. oboru Opravář zemědělských strojů Střední průmyslové školy v Třebíči nákladní auto Tatra. Stavěli ho v rámci svého odborného výcviku a na jejich práci dohlíželi učitelé a dva odborníci z kopřivnické Tatry.

Projekt na stavbu funkčního nákladního vozu Tatra Phoenix 4x4 vznikl z iniciativy kraje Vysočina (odboru školství, mládeže a sportu KÚ) ve spolupráci s kopřivnickou firmou TATRA TRUCKS. Žáci Střední průmyslové školy (SPŠ) v Třebíči začali Tatru stavět v září, v únoru auto dokončili – a v následující sezóně začne sloučit silničářům z Vysočiny jako údržbový posypový vůz.

tatra1.jpg

Od začátku…

„U nás na škole už jsme stavěli sportovní vozy nebo traktor, ale Tatra byla opravdová výzva. Žákům práce hodně dala, mohli si osahat věci, které je čekají v praxi, což je neocenitelná zkušenost,“ uvedl ředitel školy Ing. Zdeněk Borůvka.

První zásilky dílů na „žákovskou tatrovku“ dorazily do Třebíče v průběhu prázdnin. Stovky komponent podvozku s centrální nosnou rourou, kabiny a motoru s převodovkou, potřebných k sestavení vozidla, putovaly do dílen Krajské správy a údržby silnic (KSÚS), kde je žáci pod odborným dohledem sestavovali. „Pro toto řešení jsme se rozhodli čistě z důvodu nedostatečného prostoru v našich dílnách,“ vysvětluje ředitel Borůvka. „Pravdou je, že nyní si už tuto akci dovedeme představit realizovat i ve škole.“

Vlastnímu stavění auta předcházelo týdenní vzdělávání ve výrobním závodě Tatry v Kopřivnici. „Do proškolení bylo zapojeno celkem 10 žáků a 2 učitelé odborného výcviku (OV). Toto vzdělávání zajišťovala firma Tatra a bylo velice přínosné,“ říká ředitel Borůvka. Pro výběr účastníků projektu byl zásadní zájem o obor a přístup žáka k praktickým úkolům.

O cestu žáků i učitelů do Kopřivnice se organizačně i finančně postarala škola, o ubytování v místě pak Tatra Trucks. S týdenním výpadkem dvou pedagogů se škola organizačně dokáže dobře vyrovnat. „Posíláme učitele na stáže v podstatě běžně, na odborné škole to ani jinak nejde. Mnohdy za školení platíme několikatisícové částky. Proškolení v Tatře bylo pro naše ´mistry´ velice přínosné, a ještě zdarma. Z tohoto pohledu to bylo pro školu velmi výhodné,“ konstatuje ředitel.

Průběh stavby žákovské tatrovky

tatra 2.jpg

Vzhledem k tomu, že projektu stavby vozu Tatra Phoenix se nemohli zúčastnit všichni žáci třetího ročníku daného oboru, bylo třeba celou akci z hlediska odborného výcviku připravit. „Příprava spočívala v úpravě složení skupin žáků oboru Opravář zemědělských strojů tak, že ti žáci, kteří se podíleli na montáži Tatry, vytvořili jednu skupinu. Díky tomu nedocházelo k nenarušování výuky u dalších dvou skupin. Do dílen KSÚS Třebíč žáci příslušné skupiny docházeli vždy na dva dny v týdnu, kdy mají praktické vyučování. Pracovali pod dohledem jednoho z proškolených učitelů odborného výcviku a dvou pracovníků výrobní linky z mateřského závodu Tatra Kopřivnice. Zbylé dny probíhala standardní výuka v areálu odborného výcviku, které se účastnili všichni žáci daného oboru.

Ti, kteří se do montáže nákladního automobilu nezapojovali, měli standardní praxi v našich dílnách, nebo u spolupracujících firem. Ostatní žáci ale byli o průběhu montáže Tatry pravidelně informováni a uskutečnili jsme s nimi několik prohlídek v jednotlivých fázích stavby,“ líčí ředitel třebíčské průmyslovky.  

Přínosný tendem

Spojení odborníků z praxe a učitele odborného výcviku bylo podle ředitele Borůvky velice přínosné. Z hlediska pedagogů nabízí větší prostor pro vzájemnou odbornou podporu, žáci tandemovou výuku vnímali velmi pozitivně i proto, že se mohli zeptat na řadu zajímavostí z praxe, a také toho využívali. Ing. Zdeněk Borůvka vysvětluje dělbu práce mezi vyučujícím a odborníky z praxe: „Ti dohlíželi na průběh montáže a koordinovali ji. Učitel OV měl funkci organizátora práce. Určoval, který žák bude co vykonávat, a sledoval, zda jsou použity správné postupy, správné nářadí. Učitel vykonával kontrolní činnost a v neposlední řadě na konkrétních případech demonstroval propojení montáže s učebními osnovami oboru.

Musím konstatovat, že tento projekt byl mezi těmi, které jsme absolvovali, jeden z nejzdařilejších. Vše fungovalo, přesně tak, jak se dohodlo. Přístup ze strany firmy TATRA byl skvělý a žáci byli doslova nadšení. Opravdu velice oceňovali to, že staví nový, moderní nákladní automobil. A největší zážitek byl jistě ten, kdy po skončené montáže si jeden ze žáků sedl na místo řidiče, otočil klíčkem a motor naskočil. Firma Tatra ještě umožnila žákům i učitelům jízdu tohoto náklaďáku na polygonu v Kopřivnické Tatře, kde byl vůz přezkušován.“

Firma patří k partnerům školy, žáci mohou využít nabídky na odborné praxe či brigády, ale vzhledem ke vzdálenosti Kopřivnice a Třebíče je spolupráce sporadická – stavba Tatry představovala dosud nejvýznamnější kontakt obou partnerů.  

Inspirativní nápad

Úkolem nového vozu Tatra Phoenix je omladit vozový park Krajské správy a údržby silnic Vysočiny – zvláštní pozornost však zasluhuje nápad kraje spojit tuto investici s netradičním projektem na podporu odborného vzdělávání – iniciátorkou této akce byla radní Ing. Jany Fialové, MBA., která má na starost oblast školství, mládeže a sportu.  U příležitosti slavnostního uvedení vozu do provozu v únoru 2019 ocenil přístup kraje i tiskový mluvčí Tatra Trucks Andrej Čírtek. „Vynaložené veřejné prostředky pomohly zkvalitnit výuku středoškoláků, zatraktivnit ji pro budoucí studenty technických oborů a v neposlední řadě za ně byl pořízen vůz české výroby a značky,“ uvedl pro Novinky.cz. Kopřivnická firma plánuje dle svého obchodního ředitele Petra Hendrycha pokračovat v podobné spolupráci i s dalšími kraji a školami, v rámci vzdělávacího projektu „Tatra do škol“.  Kraj Vysočina podle radní Jany Fialové i nadále počítá s projekty pro SŠ „Postav si…“ a soutěží druhý nákladní vůz (žáci SŠ na Vysočině již stavěli sportovní auta, motorky a traktor).


INSPIRACE PRO ŠKOLNÍ AKČNÍ PLÁNY

  • Odborné vzdělávání

Montáž skutečného vozidla je atraktivním obohacením odborné výuky s velkým motivačním potenciálem – podílet se na tvorbě kompletního plně funkčního produktu, který má jasné praktické využití je zřejmým důkazem smyslu a společenské užitečnosti vlastní práce. Příklad SPŠ Třebíč zároveň dokládá, že motivovat lze i ty žáky, kteří se na tomto projektu sami aktivně nepodílejí.

Zapojení odborníků z praxe v tandemu s učitelem odborného výcviku přináší žákům možnost přirozeného propojování výuky (teoretické i praktické) se skutečnou praxí. Žáci si sami ověří opodstatněnost určitých požadavků školy na jejich znalosti a dovednosti, což zároveň může posilovat jejich motivaci ke studiu a současně i identifikaci se zvoleným oborem vzdělání. Jde také o významný prvek motivace potenciálních uchazečů o studium, kteří tak vidí praktickou ukázku toho, co žáci mohou během studia dělat.

Projekty tohoto typu zároveň posouvají spolupráci se zaměstnavateli na kvalitativně vyšší úroveň (odborné vzdělávání formou vstupního školení účastníků projektu, zapojení odborníků do výuky vč. úzké spolupráce v rámci tandemu pedagoga s odborníkem, případně spolupráce na učebních materiálech, pokud by byly k realizaci projektu třeba).

  • Polytechnické vzdělávání

Podílet se na stavbě prototypu či funkčního produktu může mít různou formu a vzdělávací benefity se netýkají jen růstu příslušné oborové odbornosti, ale šířeji i rozvoje technického myšlení, poznávání a praktického ověření platnosti poznatků přírodních věd, podpory zájmu o udržitelné technologie apod. – žáci řady středních škol stavěli v průběhu různých projektů funkční závodní vůz, malý motocykl či traktor, dálkově ovládané RC modely aut na hybridní vodíkový pohon aj.

V možných variacích na stavbu funkčních modelů, prototypů či produktů lze spolupracovat nejen s výrobními závody, ale také s vysokoškolskými a vědecko-výzkumnými pracovišti, se soukromými pracovišti v sektoru aplikovaného výzkumu.

  • Kariérové poradenství

Pracoviště zaměstnavatele, odborný dohled a koordinace prací ze strany odborníků z praxe i školení přímo ve výrobním závodě umožňuje žákům poznat nejen část běžné pracovní reality v profesi, na kterou se připravují, ale i celkové pracovní prostředí, pracovní podmínky, firemní kulturu na daném pracovišti.

Foto: archiv Tatra Trucks


Tandemová výuka – spolupráce s odborníkem z praxe

Tandemová výuka může mít různé podoby – v oblasti odborného vzdělávání je jednou z možností spolupráce pedagoga s odborníkem z praxe. Cílená orientace na problémy a úkoly vycházející z reálné praxe, informace o konkrétní práci a aktuálním dění v oboru, včetně osobních zkušeností a doporučení odborníka, nastavuje žákům nový pohled na učivo a zasazuje jeho obsah do nových souvislostí, které si při standardní výuce mnohdy neuvědomují, nebo podceňují jejich význam.

Další články na téma: Tandemová výuka - spolupráce s odborníkem z praxe