Žáci asistují ve vzdělávacích kurzech seniorů

SŠ informatiky a finančních služeb v Plzni se v rámci celoživotního učení profiluje jako místo dalšího profesního vzdělávání, nabízí však i kurzy pro veřejnost. Jako velmi aktivní skupina se ukázali senioři.

Škola nabízí různé typy kurzů pro veřejnost, jež obsahově vycházející ze školního vzdělávacího programu.  „Významnou rostoucí demografickou skupinu se zájmem o vzdělávání jsou senioři,“ potvrzuje ředitelka SŠ informatiky a financí Plzeň RNDr. Lenka Holubová. Zejména se zajímají o kurzy týkající se počítačů: od základů práce na PC od začátečnické po středně pokročilou úroveň až po upravování digitálních fotografií. Když se zdálo, že poptávka místních seniorů po kurzech začíná být větší než kapacita lektorů, přišli ve škole na nápad zapojit do kurzů dalšího vzdělávání i žáky.

Fotolia_180238_Subscription_L.jpg

„Ukázalo se, že jen lektor leckdy nestačí – někteří účastníci kurzu občas potřebují individuální pomoc nebo radu asistenta. A právě tuhle roli mohou dobře zastávat žáci,“ vysvětluje ředitelka Holubová.

Zpočátku to byl jakýsi úkol navíc pro žáky s nízkou aktivitou v hodině. „Pomáhání seniorům je začalo opravdu bavit. O pozici asistenta měli zájem i další, někteří dokonce chtěli vést hodiny sami.“

Asistenti se na vedení kurzů připravovali pod vedením lektora, stínovali, postupně zkoušeli pod supervizí pracovat sami. „V současné době máme v každém z našich sedmi kurzů zhruba čtyři asistenty, z jejichž strany jde o dobrovolnickou činnost, čtyři žáci jsou lektory. S nimi jsme uzavřeli dohodu o provedení práce,“ vysvětluje ředitelka.

V rámci ročníkové práce vytvořili žáci-lektoři z vlastní iniciativy příručky pro práci s počítačem, podle které se frekventanti kurzů mohou učit i doma. Spolupráci s nejmladší generací si pochvalují i senioři a ředitelka Holubová konstatuje, že mezigenerační setkávání je dobrým impulzem pro rozvoj sociálních kompetencí žáků: „Zažívají pocit, že mohou někomu předat to, co umějí, a cítí se užiteční, obohacuje je to.“

V současné době škola ve svém školním akčním plánu i nadále počítá v kurzech dalšího vzdělávání pro veřejnost se žáky jako asistenty.

Foto: fotobanka NÚV