Webináře projektu P-KAP - podzim 2021

Připravujeme pro vás poslední ze série projektových webinářů. Od konce září do prosince 2021 na vás čekají zajímavá témata související s akčním plánováním v jednotlivých tematických oblastech, včetně plánování a řízení.  Na závěr připravují naši odborní garanti v krajích spolu s garanty intervencí 14 webinářů zaměřených na oblasti prioritní v jednotlivých regionech a na možnosti dalšího rozvoje na úrovni krajů, zřizovatelů i škol. V následující tabulce můžete opět sledovat termíny jednotlivých webinářů a posléze jejich záznamy ke zhlédnutí.

Přehled webinářů projektu P-KAP v období podzim 2021

Tematická oblast Název (téma) webináře, program Termín Registrace
Řízení, plánování Jak pečovat o wellbeing pedagogů a žáků a nastolit ve škole atmosféru důvěry.(Co je wellbeing, jak ho ve škole dosáhnout, jak na digitální wellbeing - příklady ze zahraničí i ČR)  Program
21. 9., 13.00-14.30 akce proběhla
Odborné vzděláván +Kariérové poradenství Kariérový poradce a koordinátor spolupráce se zaměstnavatelem jako pozice v ŠAP. Program  

30. 9., 14.00-15.30 akce proběhla Prezentace 
Čtenářská a matematická gramotnost Mediální gramotnost. (Jak je mediální gramotnost ukotvena v českém kurikulu, jak s ní do buducna pracovat; aplikace přispívající k podpoře medilální gramotnosti)  Pozvanka  Program  1.11., 15.00-16.30  Registrace
Řízení a plánování Exelence a osobnostní rozvoj učitelů pro potřeby 21. století - zkušenosti a praktické příklady z Lotyšska a Slovenska. (Excelence a její význam pro rozvoj školy, způsoby sebehodnocení ve školách, nástroje osobnostního rozvoje) Pozvánka a program  11.11., 13.00-15.00  Registrace
Podpora inkluze  Jak podporovat začleňování žáků do kolektivu 15.11.,
14.00-15.15
 Registrace
Digitální kompetence Plánování rozvoje digitálních kompetence z pohledu vedení školy 26.11.  
Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a tvořivosti Projekty škol různého stupně v akčním plánování 29.11.  - 3.12.  

 

Informace o nedostupnosti videí z YouTube kanálu NPI ČR

Ve čtvrtek 14. října 2021 byl napaden YouTube účet NPI ČR a je nyní nedostupný.  Útočník a jeho motivace nám nejsou známy. V současné době pracujeme na obnově zálohovaných videí, aby byla opět brzy dostupná nejen na nově chystaném YT kanálu NPI ČR, ale také na všech našich webových stránkách, kde jste zvyklí si je pouštět. V případě projektu P-KAP to bohužel znamená, že nahrané webináře jsou aktuálně nedostupné.