Webináře P-KAP 2021

První série webinářů v roce 2021 začíná již 4. února. Během dvou měsíců vám nabídneme opět devět webinářů k aktuálním otázkám akčního plánování ve všech tematických oblastech. Inspirujte se, vyzkoušejte nové nástroje a metody práce, které se v praxi osvědčily, využijte všech výhod akčního plánování v rozvoji vaší školy i území.