Výchova k podnikavosti

Podnikavost je chápána jako klíčová kompetence pro celoživotní učení a takto je uchopena i v rámcových vzdělávacích programech (RVP) na úrovni primárního i sekundárního vzdělávání. Podnikavý člověk pak aktivně hledá příležitosti a umí je využít (nikoli zneužít). To může uplatnit jak v roli podnikatele, tak jako kvalitní zaměstnanec. 

Právě uchopení podnikavosti jako klíčové kompetence dává dobrý základ pro rozvinutí výchovy k podnikavosti v rámci celé školy a většiny předmětů na středních a vyšších odborných školách. Na nejvyšší úrovni pak podnikavost „proroste” do celé kultury školy, kdy ji většina učitelů vědomě rozvíjí v rámci svých předmětů.   

Už během primárního a sekundárního vzdělávání by žáci měli být seznamováni s podnikáním jako plnohodnotnou alternativou kariéry zaměstnance. Kromě teoretických znalostí ohledně založení živnosti či firmy a jejího řízení, by měli mít možnost prakticky si podnikání vyzkoušet buď ve vlastní reálné či virtuální firmě, nebo při jiných aktivitách, které ponesou podobné charakteristiky jako podnikání (např. realizace školního projektu, organizace školní akce apod.).