VOŠ a SOŠ Bystřice pod Pernštejnem

Škola nabízí tři čtyřleté maturitní obory a sedm tříletých zakončených výučním listem, má rovněž propracovaný program dalšího vzdělávání a aktivně se účastní řady celostátních i krajských projektů.

Stavíme si svoje auto

Na podzim roku 2017 se VOŠ a SOŠ Bystřice pod Pernštejnem zapojila do projektu Kraje Vysočina „Postav si svoje auto“ společně s dalšími osmi školami v kraji. Cílem projektu je podpořit zájem o technické vzdělávání mládeže, podnítit tvořivost a iniciativu žáků a spolupráci škol s partnery z firemního sektoru.