Jak nalézt vhodný mix odborného výcviku ve škole a u zaměstnavatele?

Panuje shoda, že pro žáky oborů H a L0 je zkušenost s reálným pracovním prostředím v rámci odborného výcviku klíčová. Ne vždy se ale školám daří zajistit tuto složku odborného vzdělání všem žákům a v požadované kvalitě. Tam, kde se to daří, jde většinou o kombinaci vhodné organizace odborného výcviku a dlouhodobé spolupráce s klíčovými zaměstnavateli.

SOŠ a SOU v Jablunkově nabízí odborný výcvik ve firmě všem žákům

Motto SOŠ a SOU v Jablunkově zní: „Neučíme pro školu, ale pro firmu.“ A nejedná se o prázdnou frázi. Škola při naplňování této zásady nezůstala u modelu běžného v mnoha odborných školách, a sice že na odborný výcvik do  firem chodí jen část schopnějších žáků a zbytek absolvuje celou odbornou přípravu ve škole.