Ústecký

Fotolia_42654803_Subscription_XL.jpg kraj je sedmý největší a pátý nejlidnatější. V souvislosti s restrukturalizací v ekonomické oblasti došlo v minulých letech i k výrazným úpravám vzdělávací soustavy v kraji se vznikem velkých polyfunkčních, tzv. páteřních škol. V současné době zde působí zhruba sto středních a vyšších odborných škol.  Roste i vzdělanostní úroveň obyvatel, výrazně ubývá osob se základním vzděláním, přibývá středoškoláků s maturitou i počet absolventů VŠ. Další etapa rozvoje vzdělávání se týká především vyladění oborové skladby podle podmínek a potřeb jednotlivých lokalit, zlepšení přípravy absolventů, aby nacházeli uplatnění v praxi. Účinný nástroj ke zvýšení kvality řízení škol a strategického plánování ve vzdělávací oblasti nabízí krajské akční plánování, do něhož se aktivně zapojují i školy Ústeckého kraje. 

Odborný garant v Ústeckém kraji

Ing. Lukáš Vaníček


KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

 a další novinky ze vzdělávací oblasti v Ústeckém kraji 


ŠKOLY V KRAJI