Realizační tým KAP umožnil učitelům být opět zvídavými žáky

Projektový den Pomůcky a experimenty v přírodovědných předmětech v iQLANDII v Liberci  uspořádal realizační tým Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji pro pedagogy základních a středních škol.

Jednou z hlavních priorit KAP Královéhradeckého kraje je podpora polytechnického a odborného vzdělávání. Dotazníkové šetření NÚV, jež bylo jedním z výchozích dokumentů jeho tvorby, ukázalo, že tyto oblasti jsou významné rovněž pro SŠ a VOŠ v kraji. V souladu s touto prioritou byla realizačním týmem KAP uspořádána 17. ledna 2018 vzdělávací akce pro zájemce z řad vyučujících přírodovědných předmětů základních i středních škol Královéhradeckého kraje i z řad těch, kteří se studiem na Univerzitě Hradec Králové na toto povolání teprve připravují.

DSCN6647.jpg

DSCN6650.jpg

Cílem projektového dne bylo propojit pedagogy – odborníky mezi sebou a podpořit tak neformální sdílení dobré praxe a zároveň jim nabídnout speciální vzdělávací program v liberecké iQLANDII. S vědomím, že věda je jen jedna, projektový den spojil téměř tři desítky současných i budoucích učitelů biologie, fyziky, chemie a zeměpisu.

V úvodu se všichni účastníci vydali do digitálního planetária, kde jim byly představeny jednotlivé programy včetně krátkých ukázek a návodů na jejich využití ve výuce. Následovala popularizačně naučná demonstrace extrémnějších pokusů z fyziky a chemie zahrnující experiment s tekutým dusíkem, předvedení exotermických reakcí a další příklady „science show“ i s postupem k provedení zhlédnutých ukázek. Po prohlídce science centra se účastníci rozdělili do dvou skupin. První z nich navštívila fyzikální laboratoř, kde pracovníci iQLANDIE seznámili její členy s ukázkami méně známých pokusů, které lze levně využít ve škole. Druhá skupina absolvovala ukázky novinek v přírodovědném vzdělávání v laboratoři biologie.

V rámci semináře se účastníci seznámili s možností využití science centra pro různě staré a různě zaměřené žáky ve formálním i neformálním vzdělávání. Získali inspiraci pro nenáročné zařazení pokusů do výuky, někteří z účastníků načerpali nápady pro práci s žáky v kroužcích. Seznámili se s dalšími možnostmi, jak by mohli oživit výuku, a hlavně získali nové kontakty na své kolegy. Podle hodnocení účastníků šlo o vydařenou akci, která bude mít pozitivní dopad na způsob vyučování přírodovědných předmětů na základních i středních školách v celém Královéhradeckém kraji.

Projektový den propojil prostřednictvím pokusů i simulace reálných jevů výuku polytechnických předmětů navzájem a na chvíli dokázal z učitelů udělat znovu zvídavé žáky.

Foto: archiv RT KAP Královéhradeckého kraje