Tematické pojetí oblastí intervence, 2019

Název oblasti intervence část I. (společná) Úvod k pojetí oblastí v P-KAP část II. a III. Shrnutí a SWOT analýza část IV. Podrobné pojetí oblasti
Podpora inkluze zde  zde  zde
Rozvoj kariérového poradenství vč. prevence předčasných odchodů ze vzděl.
zde  zde  zde
Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě
zde  zde               zde      
Podpora polytechnického vzdělávávání
zde  zde  zde
Rozvoj škol jako center CŽU zde  zde  zde
Odborné vzdělávání a spolupráce škol se zaměstnavateli zde  zde  zde
Rozvoj výuky cizích jazyků zde  zde  zde
Digitální kompetence zde zde  zde
Čtenářská a matematická gramotnost zde zde  zde