Spolupráce s odborníkem z praxe – (nejen) tandemová výuka

Působení odborníků z praxe ve škole patří mezi nejvýznamnější aktivity, které střední a vyšší odborné školy v oblasti odborného vzdělávání a spolupráce se zaměstnavateli dělají.                                                                                                                                                                                                                    Tandemová výuka může mít různé podoby – v oblasti odborného vzdělávání je jednou z možností spolupráce pedagoga s odborníkem z praxe. Cílená orientace na problémy a úkoly vycházející z reálné praxe, informace o konkrétní práci a aktuálním dění v oboru, včetně osobních zkušeností a doporučení odborníka, nastavuje žákům nový pohled na učivo a zasazuje jeho obsah do nových souvislostí, které si při standardní výuce mnohdy neuvědomují, nebo podceňují jejich význam.

Působení zahraničních odborníků z praxe ve škole

Působení odborníků z praxe ve škole patří mezi nejvýznamnější aktivity, které střední a vyšší odborné školy v oblasti odborného vzdělávání a spolupráce se zaměstnavateli dělají. Podle výsledků druhé vlny šetření projektu P-KAP přednášky nebo jinou formu účasti odborníka z praxe realizuje 76 % respondentů, což představuje ve srovnání s první vlnou šetření nárůst o 9 p. b. Ještě o něco zajímavější může pro žáky i učitele být působení zahraničních odborníků z praxe.

 

Žáci postavili Tatru – bude sloužit jako údržbový vůz

Ve školním roce 2018/19 postavili žáci 3. roč. oboru Opravář zemědělských strojů Střední průmyslové školy v Třebíči nákladní auto Tatra. Stavěli ho v rámci svého odborného výcviku a na jejich práci dohlíželi učitelé a dva odborníci z kopřivnické Tatry.

 

Tandem aneb O právu s právníkem

Prvky tandemové výuky pedagoga s odborníkem z praxe vyzkoušeli ve školním roce 2018/19 v Gymnáziu Žďár nad Sázavou. Do výuky předmětu Základy společenských věd se aktivně zapojil právník.

 

Tandem pedagožky a módních návrhářek na SUPŠ Jihlava-Helenín

Zapojit odborníka z praxe do výuky je progresivní trend, který se rozhodla vyzkoušet i SUPŠ v Jihlavě-Heleníně. Už druhým rokem se žáci 3. ročníku oboru Design oděvu a módních doplňků zhruba dva měsíce věnují projektu, který pro ně připravují módní návrhářky společně s pedagožkou a zástupkyní ředitele pro praktické vyučování. Tandemovou výuku formou zapojení odborníka z praxe škola financuje z tzv. šablon, tedy z fondů EU.