SZŠ a VOŠZ Plzeň

Práce s gramotnostmi prolíná všemi oblastmi vzdělávání - inspirativní tip na provazování aktivit ve školních akčních plánech, využívání šablon k financování, ale i hledání dalších zdrojů, aby se osvědčené aktivity zachovaly i do budoucna

Gramotnost není jen záležitostí českého jazyka a matematiky