SUPŠ Karlovy Vary

Zkušenosti školy s výukou cizích jazyků představila na webináři projektu P-KAP ředitelka Bc. Markéta Šlechtová, MPA

Na webináři  Inspirace pro rozvoj výuky cizích jazyků, který 4. února 2021 uspořádal projekt P-KAP Národního pedagogického institutu,   si ředitelé středních škol a učitelé navzájem vyměnili zkušenosti, sdíleli a ukázali to, co je pro žáky ve výuce cizích jazyků přínosné. Příspěvky lze doporučit ředitelům škol jako inspiraci pro tvorbu školních akčních plánů v oblasti intervence Rozvoj výuky cizích jazyků. V příspěvcích byla potvrzena potřeba a přínosy výuky odborné angličtiny na všech typech středních škol.