Středočeský

Fotolia_44841959_Subscription_XXL.jpg kraj je velikostí, počtem obcí i obyvatel největším kraje České republiky. I v počtu středních a vyšších odborných škol je na předním místě. Působí jich tu na 160.  Postavení Středočeského kraje je specifickém tím, že tvoří prstenec kolem hlavního města Prahy, jež je zároveň tradičním vzdělanostním centrem. A to je pro středočeské školství dlouhodobě velká výzva usilovat o to, aby odborná úroveň škol byla minimálně stejně dobrá. Hledání nových forem a metod práce a využívání nejmodernějších poznatků je nedílnou součástí zvyšování kvality vzdělávání a tento trend je podporován i na úrovně kraje. Středočeské střední a vyšší odborné školy se aktivně zapojují také do projektu akčního plánování.

Odborný garant ve Středočeském kraji

Mgr. Jiří Havlík


KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 

Návrh řešemé - KAP 1.pdf

a další novinky ze vzdělávací oblasti ve Středočeském kraji 


ŠKOLY V KRAJI