Stáž na Zahradnické fakultě MENDELU

V posledních několika letech se stává běžnějším, že učitelé v rámci spolupráce mezi školou a firmou začínají navštěvovat moderní výrobní provozy. Často si potřebují doplnit své poznatky o aktuální znalosti, někdy i dovednosti. Z takovéhoto typu stáží se ale poněkud vymykají pobyty na pracovištích vysokých škol. Tuto aktivitu učitelům nabízí Zahradnická fakulta Mendelovy Univerzity v Lednici.

Tato možnost se naskytla v rámci projektu „Rozšíření nabídky odborného zahradnického vzdělávání pracovníků středních škol“ a v rámci jeho udržitelnosti stále existuje.  Garantem řešení byl Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin. Vzhledem k financování ESF a Státním rozpočtem ČR byla účast ve všech aktivitách projektu pro cílovou skupinu bezplatná. Projekt byl určen především pro pedagogické pracovníky a jeho výstupem jsou nejen proškolení učitelé, ale i akreditované programy DVPP, dále podněty ke zkvalitnění ŠVP a rozvoj spolupráce škol a institucí.

stáž

Jednou z několika stěžejních klíčových aktivit byla i ta s názvem Věda pro výuku I., II.   Cílem stáží bylo umožnit středoškolským pedagogům seznámit se dle své specializace a zájmu s výsledky výzkumu specializovaných pracovišť či ústavů Zahradnické fakulty. Mimo seznámení se s moderním přístrojovým vybavením mohli pedagogové navštívit také sbírkové a pokusné plochy, na kterých se seznamovali se sortimenty, genovými zdroji rostlin, nebo např. také s perspektivním novošlechtěním.  Zájemci o tuto formu vzdělávání uváděli již do přihlášek, které konkrétní aktivity preferují a které ústavy by měli zájem navštívit. Na základě těchto požadavků byli středoškolští učitelé rozděleni do tří skupin. Tyto skupiny pak trávily čas buď v ústavu zelinářství a květinářství, nebo v ústavu zahradní a krajinářské tvorby a v ústavu biotechniky zeleně, případně poslední skupina navštívila Mendeleum.

Po registraci a úvodním organizačním vstupu zahájil doc. Dr. Ing. Petr Salaš, garant projektu, odbornou část, blok na téma „Výzkum a výuka na Zahradnické fakultě, struktura odborných pracovišť, zdroje informací pro střední školy, informace o projektu OP VK 0076“. Následně se jednotlivé skupiny odebraly do konkrétních ústavů, kde jim byly prezentovány aktuální otázky výzkumu, moderní přístrojová technika, technologie, sortimenty rostlin, tvůrčí činnosti apod. Večer prvního dne se všichni účastníci sešli k diskusi, zda lze aplikovat nové poznatky výzkumu do každodenní výuky na středních školách.

Ústav zelinářství a květinářství navštívili například Ing. Miroslav Řeřucha ze Střední zahradnické školy Rajhrad a Bc. Blanka Plicková z mělnické zahradnické školy. Ing. Řeřucha si pochvaloval: „Uvítal jsem možnost vidět hydroponickou kultivaci rostlin a zajímavá byla i prezentace využití symbiotických hub. Obojí vhodně využiji ve výuce“. Bc. Plicková v rámci předmětu květinářství navštívila skleník, ve kterém se individuálně seznamovala s moderním sortimentem interiérových květin. Prohlídku sortimentu doplnila pořízením fotografií, které rovněž využije při výuce žáků oboru zahradnictví.  

Na závěr pracovního pobytu, druhý den v odpoledních hodinách, obdrželi všichni účastníci certifikáty o účasti.

Foto: Archiv Zahradnické fakulty MENDELU