Stavíme si svoje auto

Na podzim roku 2017 se VOŠ a SOŠ Bystřice pod Pernštejnem zapojila do projektu Kraje Vysočina „Postav si svoje auto“ společně s dalšími osmi školami v kraji. Cílem projektu je podpořit zájem o technické vzdělávání mládeže, podnítit tvořivost a iniciativu žáků a spolupráci škol s partnery z firemního sektoru.

Ve VOŠ a SOŠ Bystřice pod Pernštejnem se stavby vozu Kaipan 14 účastnili žáci 1. a 2. ročníků. „Práci na stavbě automobilu si vyzkoušely snad všechny technické obory u nás ve škole. Od samotné přípravy svařence rámu automobilu a jeho povrchových úprav, které zajistili studenti oboru Zámečnické práce, přes demontáž zakoupeného Favorita automechaniky, až po oplechování rámu strojními mechaniky. Na přípravě motoru, převodovky a dalších mechanických částí se v nemalé míře podíleli opraváři zemědělských strojů,“ říká Ing. Tomáš Krejčí, zástupce ředitele pro praktický výcvik, odborný výcvik a doplňkovou činnost. Od počátku probíhaly práce za finanční spoluúčasti firmy Cooper Standard, která v Bystřici nad Pernštejnem vystavěla novou továrnu pro cca 450 zaměstnanců. Škole se podařilo zapojit i další sponzory, např. místní autoservis Hucar chlapcům odborně pomáhal se spuštěním nově osazeného motoru, firma Wrapstyle Brno přispěla ke grafickému pojetí kapoty.

Fotolia_25796502_Subscription_XL.jpg

 Roadster jako marketingová hvězda školy

S hotovým vozem se škola plánuje účastnit všech akcí organizovaných Krajem Vysočina a firmou Bosch, která u tohoto projektu od počátku stojí. Roadster se stal nedílnou součástí propagace školy. V květnu se nový Kaipan 14 spolu s Kaipanem 16, který žáci školy postavili v předloňském roce, zúčastní květnových oslav Majáles Zubří země 2018.  

„Tradičně se výrobky našich studentů prezentují na firemních akcích sponzorů a na akcích vzdělávacího centra EDEN v Bystřici nad Pernštejnem. Během prázdnin se auto bude prezentovat za spolupráce našich učitelů na silnicích kraje Vysočina. Po prázdninách se společně s výrobky z dílny studentů představí na Mezinárodní výstavě červenostrakatého skotu v Radešínské Svratce. Kaipan 14 bude prezentován také na Mezinárodní atletické soutěži O Pohár starosty města Bystřice nad Pernštejnem v říjnu 2018. Festivaly vzdělávání, Gaudeamus a Veletrh středních škol v Brně zakončí marketingovou podporu pro školní rok 2018/2019,“ vysvětluje Tomáš Krejčí.

 Pozitiva pro žáky…

„Pokusy a omyly při stavbě, které museli studenti překonávat, se sice odrazily na celkové době nutné pro realizaci tohoto projektu. V každém případě však studenti museli zapojit nejenom chuť něco dokázat, ale i znalosti a zkušenosti, které nabili během studia zvolených oborů,“ říká zástupce Krejčí. „Odborná pomoc učitelů i odborníků z řad podnikatelů jsou pro ně dalším nedocenitelným přínosem v dovednosti komunikace s dalšími subjekty při práci na zadaném úkolu.“

 … a pro školu

O tom, že tento projekt je jedním ze způsobů, jak zatraktivnit školu žákům a její oborovou nabídku  novým zájemcům o studium, už byla řeč.  Zástupce ředitele pro praktický výcvik, odborný výcvik a doplňkovou činnost se zamýšlí i nad dalšími přínosy: „Zapojení do projektů dává škole možnost čerpat nejenom finanční příspěvky zřizovatele určené k podpoře vzdělávání na středních odborných školách, ale také se dostatečně prezentovat vůči sociálním partnerům školy. Jednání s partnery, kteří se do stavby vozu zapojili, bylo zároveň příležitostí k upevnění vzájemných vztahů školy s firmou. Mnoho partnerů pochopilo přínos školy pro vzdělávání studentů v technických oborech a více si ujasnilo další možnosti spolupráce i příležitost získat v našich absolventech kvalifikované pracovníky.“

Tyto aktivity a poznatky se zároveň promítly i do školního akčního plánu školy (nejen) v oblasti odborného vzdělávání a spolupráce školy se zaměstnavateli.

Foto: Fotobanka NÚV