SŠ stavební Jihlava

Nabízí vzdělání v maturitních, tříletých i dvouletých učebních oborech, nástavbové studium a je známá především novátorským přístupem k řešení odborných praxí žáků na pracovištích.

Netradičního členění odborných praxí

V roce 2012 SŠ stavební v Jihlavě radikálně změnila všeobecně zažitý systém odborných praxí žáků. Místo obvyklého střídání týden ve škole – týden u zaměstnavatele zavedla model, který kopíruje průběh sezónních prací ve stavebnictví.