SŠ informatiky a finančních služeb Plzeň

Škola si ve svém školním akčním plánu vytkla umožnit žákům nejen získávat a rozvíjet odborné kompetence důležité pro pracovní uplatnění, ale i postoje a hodnoty nutné pro kvalitní osobní život a aktivní zapojení do společnosti. Podporuje podnikavost, a díky netradičním aktivitám i vzájemnou pomoc a mezigenerační porozumění.

Žáci asistují ve vzdělávacích kurzech seniorů

SŠ informatiky a finančních služeb v Plzni se v rámci celoživotního učení profiluje jako místo dalšího profesního vzdělávání, nabízí však i kurzy pro veřejnost. Jako velmi aktivní skupina se ukázali senioři.