SPŠE Ječná

Příklad zajímavého přístupu k odbornému vzdělávání včetně propracovaného systému práce s životopisem žáka

Systematické využívání práce s životopisem

S profesně orientovaným CV od prvního ročníku až k maturitě