Karlínská OA a VOŠE: nebojte se změny

Školy s dlouhou tradicí žákovských firem mohou nenápadně sklouznout k „podnikatelskému stereotypu“ a s novými žáky opakovat jen osvědčené aktivity. Recept, jak kromě výchovy k podnikavosti dál rozvíjet i potenciál iniciativy a tvořivosti, nabízí Karlínská OA a VOŠE.  

V rámci předmětu aplikované ekonomie spolupracuje Karlínská obchodní akademie a vyšší škola ekonomická v Praze se společností Junior Achievement Czech. Žáci třetího ročníku si zakládají reálnou firmu, v níž podnikají. „Na vlastní kůži si vyzkoušejí, jaké to je rok vést firmu a dovézt ji ideálně ke kladnému výsledku, k zisku,“ konstatuje ředitel Petr Žák.

5oa2.jpg

Několik let se opakoval podobný scénář – třídy zaměřené na cestovní ruch si zakládaly cestovní kancelář, organizovaly zájezdy, sportovní akce pro učitele i žáky a třídy se zaměřením na firemní finance se staraly o provoz bufetu a školního klubu. Žáci samozřejmě získávali potřebné znalosti, dovednosti a osobní zkušenost s fungováním firmy, nicméně pedagogové si začali uvědomovat, že žákovská firma skýtá ještě větší potenciál rozvoje „podnikavých kompetencí“, iniciativy a kreativity.

Proto ve školním roce 2016/2017 bylo vše poprvé jinak. „Rozhodli jsme se podpořit podnikavost žáků tím, že jim nebudeme předmět podnikání diktovat. Dostali prostor vymyslet si ho sami. A některé žákovské firmy nás mile překvapily. Jedna se například rozhodla, že zvelebí prostředí školy. Předložila návrh na úpravu dvou místností. U jedné šlo o velký zásah – vestavěné patro,“ vysvětluje ředitel.

To je přece jen „jiná káva“ než obnovit školní bufet, jehož základní vybavení se více méně dědí z ročníku do ročníku. Kde žáci získali pro svůj podnikatelský záměr peníze, ptám se ředitele. „Samozřejmě by bylo nejjednodušší, kdyby jim škola potřebné peníze poskytla. Ale nesplnilo by to účel. Žáci přišli s nápadem oslovit spolek rodičů a přátel školy. Využití těchto peněz schvalují rodiče, protože se z velké části na jejich shromažďování sami podílejí. Žáci si tedy museli připravit kvalitní prezentaci a předstoupit se svým požadavkem před radu rodičů. Žákovská firma si sehnala architekta, obstarala potřebné stavební povolení a získala i jednoho tatínka, který jim pomohl se stavebními pracemi. Vlastními silami pak žáci získali jako sponzora IKEU, která poskytla zdarma vybavení pro relaxační zónu umístěnou ve vestavěném patře i pro nově upravenou učebnu. My jako škola jsme hradili práci žáků-zaměstnanců firmy,“ říká ředitel a dodává: „Z jejich strany bylo potřeba hodně podnikavosti, samozřejmě pod vedením dobrého vyučujícího.“ S využitím vestavěného patra vytvořila žákovská firma nový odpočinkový prostor pro trávení přestávek a další místnost upravila na neformální prostředí pro třídnické hodiny nebo pro jednání s rodiči.

Ve stejném školním roce začal pracovat i žákovský parlament tvořený žáky různých tříd. Podává návrhy, co se dá ve škole vylepšit či změnit, zároveň se však podílí na realizaci schválených návrhů. Tyto aktivity mají potenciál zapojit širší spektrum žáků, projekty se mohou protáhnout do delšího období, na rozdíl od akcí žákovské firmy, která působí jen v průběhu jednoho školního roku. „Žáci by měli dostat větší prostor ovlivňovat obsah dění. Dokážou velmi dobře překvapit, když dostanou svobodu i zodpovědnost,“ uzavírá ředitel Petr Žák.

Jak získat žáky, kteří v sobě nemají podnikavý drive?

Podle ředitele Karlínské OA a VOŠE se děti, které nejsou přirozeně nasměrované k podnikavosti, mohou „nakazit“ příkladem akčnějších spolužáků. Je třeba nabízet příležitosti a umožnit dívkám a chlapcům zažít pocit úspěchu. Příležitostí jsou například každoroční akce „Zažít Kollárovku jinak“, při níž část žáků připravuje program s aktivitami pro spolužáky i učitele. „Každá skupinka musí aktivitu vymyslet, připravit, propagovat, určit vstupné a nese za ni odpovědnost. Cítit odpovědnost je v podnikání velmi důležité. Snažíme se žáky vést i k sociálnímu rozměru podnikání, k uvažování nad tím, jestli by částí zisku nemohli například někomu pomoci. Je naivní si myslet, že všech čtyři sta našich žáků naučíme podnikat a myslet tímto způsobem. Ale všichni mají možnost vidět ty aktivní. Třeba se také dají strhnout a najdou oblast, která je baví,“ dodává Petr Žák.

Díky těmto akcím má každý žák příležitost poznat sám sama, vyzkoušet si různé role a uvědomit si, jaká z nich mu víc sedí – vznikají tak například tandemy a týmy, v nichž kreativnější jedinci přicházejí s vizemi a nápady, jiným je lépe v roli realizátorů nebo je těší být součástí podpůrného týmu.  

dak, foto: archiv Karlínské OA a VOŠE (jedna z prostor vytvořených žákovskou firmou slouží k trávení času o přestávkách, k relaxaci žáků i učitelů, další oddechovou zónu nabízí vestavěné patro, kde vznikne i menší knihovnička)