SOŠ Jarov

O kvalitách SOŠ stavební a zahradnické na pražském Jarově hovoří přední místa, která obsazují její žáci v řadě odborných soutěží. Ale i pozornost, jakou škola věnuje neustálé modernizace technického zázemí pro výuku, a šíře spolupráce s partnery z řad firem a cechů.

Krátce k ŠAP

SOŠ Jarov se rozhodla vyzkoušet akční plánování jako jedna z prvních v Praze. O vybraných oblastech jejich školního akčního plánu hovoříme s zástupcem ředitele pro organizační záležitosti  Davidem Fresarem, který má na starosti koordinaci týmu, který zpracovává a realizuje školní akční plán,  a zástupcem ředitele pro odborný výcvik stavebních oborů Zdeňkem Šerákem.

 

Roboti naše řemeslníky o práci nepřipraví

Podle některých předpovědí s robotizací a automatizací může zaniknout až polovina současných pracovních míst. V SOŠ Jarov se o budoucnost svých absolventů nebojí.