SOŠ Jarov a zahraniční stáže pro E obory

SOŠ stavební a zahradnická Jarov byla jednou z prvních škol, která začala organizovat zahraniční odborné stáže i pro žáky oborů skupiny E.

Pražská SOŠ Jarov je aktivní v projektu krajského akčního plánování hned od počátku. „Zapojujeme se do řady zajímavých projektů, podáváme i vlastní žádosti o granty,“ říká ředitel Miloslav Janeček. Vzhledem k tomu, že škola se dlouhodobě úspěšně věnuje mnoha aktivitám, které jsou v jednotlivých tematických oblastech předmětem akčního plánování, pracovní tým ŠAP se v těchto případech rozhodl zaměřit se na udržení stávajícího stavu. Kapitolou, na kterou jsou ve školním akčním plánu hrdí, je inkluzivní vzdělávání.

Fotolia_1303603_Subscription_L.jpg

Škola poskytuje vzdělávání v 6 maturitních oborech, v 14 oborech typu H a 12 oborech E určených pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. „Inkluzivní vzdělávání se nám daří,“ konstatuje zástupce ředitele David Fresar, který má tvorbu ŠAP a koordinaci pracovního týmu na starost. „V naší škole působí školní poradenské pracoviště, kromě psychologů máme i speciálního pedagoga a etopeda. Daří se nám udržet žáky až do konce studia, předčasných odchodů je velmi málo,“ konstatuje.

SOŠ Jarov je jednou z prvních škol, která zařadila pro programu zahraničních stáží i žáky E oborů. „Zpočátku jsme měli trochu obavy především z většího jazykového handicapu, protože u těchto oborů je menší rozsah teoretické výuky včetně jazyků. Po odborné stránce jsme ale pochybnosti rozhodně neměli, protože žáci našich E oborů jsou velmi šikovní, mají k řemeslu a manuální práci blízký vztah. Ukazuje se to i na odborných soutěžích, kam je vysíláme a kde v konkurenci obsahují přední místa. Rozhodli jsme se jim umožnit také zkušenost zahraniční odborné stáže,“ vysvětluje Fresar.

Žáci jezdí na 17denní stáže do španělských firem, které jsou partnery školy pro stavební obory, kde jsou zapojeni přímo v pracovním procesu. Opakovaně se ukazuje, že to bylo správné rozhodnutí. „Dostáváme pozitivní zpětnou vazbu od rodičů i od firemních partnerů, kde jsou žáci na stáži. Dokáží se zapracovat stejně jako žáci klasických učebních, ale i maturitních oborů. Nakonec ani jazyk není handicapem, o tom, co potřebují, se domluví. Navíc tato zkušenost přispívá ke zvýšení jejich samostatnosti, sebevědomí, o odbornosti ani nemluvě. Žáci i okolí vidí, že k nim přistupujeme stejně jako k ostatním, to je důležité. Získávají navíc i Europass, který pak mohou využít v životopisu, pro zaměstnavatele je to velmi zajímavá informace.“

Foto: Fotobanka NÚV