SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov

Na reálné pracoviště se má během studia dostat každý žák - to je základní přístup školy k odborné přípravě. Inspirujte se, jak pracovat s deníkem odborného výcviku, portfoliem odborných komptencí i k odměňování žáků za produktivní práci

SOŠ a SOU v Jablunkově nabízí odborný výcvik ve firmě všem žákům